• 2022. 07. 07.

  Potsa József szoboravató Hatolykán

  «« vissza
 • 2022. július 10-én, vasárnap, Hatolykán felavatják Háromszék vármegye egykori főispánjának, Potsa Józsefnek a mellszobrát.

  A Kovászna Megye Tanácsa, Szentkatolna Község Polgármesteri Hivatala, a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy és a Kovászna Megyei Művelődési Központ szervezésében sorra kerülő ünnepség 10 órakor szentmisével kezdődik a hatolykai római katolikus templomban. Ezt követően bemutatják Tóth Szabolcs Barnabás történészPotsa József Háromszék történetében című könyvét, majd Demeter László, a Tortoma Könyvkiadó vezetője ismertetiHáromszék Vármegye Emlékkönyve, a Magyarország fennállásának ezeréves évfordulójára készült kötet hasonmás kiadását.
  A fürdőközpont előtti téren 11.30-tól kezdődik a szoboravató ünnepség, melynek keretében leleplezik Vargha Mihály szobrászművész alkotását. Az esemény zárásaként megnyitják Potsa József életpályáját bemutató szabadtéri kiállítást. A rendezvényen jelen lesz Tóth László főkonzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője és Tamás Sándor, Kovászna Megye tanácsának elnöke.Szeretettel várjuk az ünnepségre!Hatolykai Potsa József 1836. május 14-én született Marosvásárhelyen. Kolozsváron járt iskolába. Ifjúként került a család háromszéki és Kis-Küküllővármegyei birtokaira. 1859-ben kötött házasságot Potsa Máriával, négy gyerekük született. Közigazgatási szerepet először 1861-ben vállalt, amikor vármegyei jegyzőként dolgozott, majd székbírónak választották meg. A kiegyezés évében Kis-Küküllő vármegye közigazgatási főbírójaként tevékenykedett, majd ugyanott alispán volt. Alig 41 évesen Háromszék vármegye főispánjának nevezték ki, 26 évet szolgált ebben a tisztségben. A vármegye történetében a közigazgatás működése a 19. század utolsó negyedében összeforrott Potsa József személyével. Szinte nem találunk olyan gazdasági, ipari, művelődési eseményt, amelynek kapcsán ne fordulna elő neve. Sok időt fordított karitatív jellegű tevékenységekre. A helyi ipar és vasút fejlesztésének elkötelezett híve volt, attól remélve a székelység jólétét.

 • Fotógaléria:

 •