• 2021. 06. 29.

  A székelykapu, mint hungarikum

  «« vissza
 • 2021. június 22-én, a Hungarikum-bizottság összeülését követően 11 új elemmel bővült a Magyar Értéktár, illetve hungarikum lett az 1568-as vallásszabadsági törvény is. A Kovászna Megyei Értéktár által felterjesztett székelykapukcímet viselő értékjavaslat bekerült a kiemelt nemzeti érték kategóriába, immár egy lépésre van a hungarikummá válástól.

  A székelykapuk értékjavaslat 2019-ben került felterjesztésre a Kovászna Megyei Értéktárba, a dokumentációt dr. Gazda Enikő, a Székely Nemzeti Múzeum néprajzkutatója készítette el. Az indoklásban az alábbiakat fogalmazta meg: a székelykapu nem egyetlen helység kulturális relikviája, hanem a székely közösség tudatosan kiépített és napjainkig fenntartott kisépítészeti csodája, sajátos identitásszimbóluma. E kapuk nyilvántartása, turisztikai hasznosítása és kultúrpolitikai óvása igen-igen fontos feladatkör. Bár napjainkban még 500 körüli igényesen kivitelezett székelykapu található Székelyföld területén, a régi kapuállomány fogyása nagyon gyors léptékű. A kapuk legnagyobb része nem szerepel a hivatalos műemléki nyilvántartásban, és legtöbb helyen helyi védelmet sem sikerült az önkormányzatoknak kialakítania. Roppant drasztikus volt például Háromszéken a régi kapuállomány felszámolódása, itt napjainkra csupán néhány darab 1940 előtti kapu maradt fenn múzeumon kívüli környezetben. Ezt a folyamatot csupán úgy lehet mérsékelni, ha a kultúrpolitika minden létező eszközzel tudatosítja e kapuállomány értékét, nemzeti jelentőségét.

  Nagy István agrárminiszter szerint a Hungarikumok Gyűjteménye olyan elemekkel gyarapodott, amelyre a magyarság mindig büszke lehet, illetve abban bízik, hogy a hungarikumok nyilvántartása erősíti a nemzeti önazonosságot és a magyar közösségek összetartását. Az értékmentés a jövő alapja és mint azt a hungarikum pályázatok népszerűsége is jelzi, a 21. században ez egyre fontosabb - hangsúlyozta.

  Az elmúlt héten a Kovászna Megyei Értéktár még egy fontos visszajelzést kapott a Hungarikum Bizottságtól: pozitívan bírálták el egy, a Hungarikum alaphoz benyújtott, székelyföldi mofettákról szóló pályázatot, amelynek nyomán 3.000.000 Ft támogatást hagytak jóvá.

  Örömünkre szolgál, hogy az általunk felterjesztett és elbírálás előtt álló értékjavaslataink, - a székelyföldi mofetták, Kolonits István életműve és a Székely Himnusz lassan, de biztosan haladnak a kiemelt értékké válás folyamatában. A Székelyföldi Mofetták esetében a hiánypótló és korszerű népszerűsítésre anyagi fedezetet is biztosít a Hungarikum Alap – mondta Szőts Pap Zsuzsa, a Kovászna Megyei és a Székelyföldi Értéktárak elnöke, a Kovászna Megyei Művelődési Központ örökségvédelmi szakelőadója.

  A Kovászna Megyei Értéktár szakmai titkársági teendőit a Kovászna Megyei Művelődési Központ látja el. Az intézmény a jövőben is, a járványügyi rendelkezéseknek megfelelően szakmai segítséget biztosít az érdeklődőknek, felterjesztéseket benyújtani kívánóknak.  Pávai kapu, 1761. Haszmann Pál Múzeum, Csernáton. 

  Fotó: Dimény-Haszmann Orsolya

 • Fotógaléria:

 •