• 2013. 09. 24.

  PÁLYÁZATI KIÍRÁS - KIADÓI PROJEKTEKRE 2013

  «« vissza
 • A vissza nem térítendő támogatások jóváhagyásának
  kritériumai:  Kizárólag az olyan kérelmezők részéről érkezett
  pályázatok kerülnek értékelésre, amelyek tartalmazzák az írott kultúra
  kategóriájában megvalósított alkotások szerkesztésnek vissza nem térítendő
  támogatására vonatkozó Pályázati szabályzat 11. cikkelyében előlátott összes dokumentumokat.
  A vissza nem térítendő támogatások jóváhagyásának alapjául szolgáló
  általános kritériumok a következők:  A projekt relevanciája a Kovászna Megyei Tanács évi prioritásai
  szerint – 20 p.  A tartalom minősége és a technikai megvalósítás – 35 p.  A projekt megvalósításának módozata – 30 p.  A költségvetés szerkezete – 15 p., amelyből:
       - A kiadói
  projekt megvalósíthatósága (a költségvetés megtervezése szempontjából): 0-5 
        - Más típusú
  támogatások (szándéklevelet a tárafinanszírozók részéről, vagy szponzorizálási
  szerződések): 0 – 10 p.
  ÖSSZESEN: 100
  p.
  A pályázaton részt vehetnek:
  - Kulturális kiadványok kiadói és szerkesztőségei;
  -  Magán jogi személyek, amelyek, az alapító okiratoknak megfelelően, kiadói
  tevékenységet végeznek (civil szervezetek, K.F.T.-k);
   - Állami jogi személyek (közintézmények, amelyek kiadói projekteket
  valósítanak meg);

  Részvételi feltételek:
  A pályázati projektek kiválasztásán való
  részvétel érdekében a kérelmezők a következő feltételeknek kell eleget
  tegyenek:
  - Nincsen tartozása az állami költségvetés vagy a
  helyi költségvetés felé;
  - Tiszteletben tartotta a korábbi vissza nem
  térítendő támogatási szerződések által vállalt kötelezettségeket;
  - A folyóirat, amelynek kiadására kerül
  kérelmezésre a támogatás, legkevesebb 5 év régiséggel rendelkezik;
  Előnyt jelent a folyóirat minél nagyobb terjesztési lefödöttsége.

  A vissza nem térítendő támogatások kérelmezési folyamata
  és kiadói projekteknek a pályázaton való részvételéhez szükséges iratcsomó. 
  A kiválasztási folyamat két szakaszban zajlik le,
  a pályázati szabályzatnak megfelelően.
  A
  pályázatok kiválasztásán való részvétel érdekében a kérelmezők le kell adják a
  támogatás kérelmezési iratcsomóját, a pályázati szabályzatban foglaltak
  előírások tiszteletben tartásával.
  Az első kiválasztási szakaszban a kérelmezők iratcsomója a következőket kell tartalmazza:

  -        
  A kiadói projektek vissza nem
  térítendő támogatásának kérelmezési űrlapja, 1. sz. melléklet, aláírva és
  lebélyegezve;

  -        
  Költségvetés, 2. sz. melléklet,
  aláírva és lebélyegezve;

  -        
  Saját felelősségű nyilatkozat, 3. sz. melléklet, aláírva és lebélyegezve;

  -        
  Partnerségi nyilatkozat, amely tartalmazza a 4. sz. mellékletben előírtakat, aláírva és
  lebélyegezve;

  -        
  A támogatásra javasolt
  kulturális könyv, folyóirat, publikáció kiadása esetében megszerkesztett
  kézirat, egy összefoglalóval kísérve;

  -        
  A szerzők, közreműködők,
  szerkesztők önéletrajzai vagy életrajzai, elbeszélő formában; információs
  anyagok azon személyiségekre vonatkozólag, akik részt vesznek a kiadói
  projektek megvalósításában; további lényeges információk;

  -        
  A folyóiratok és kiadványok
  kiadói, illetve szerkesztőségei egy kiadói katalógust mellékelnek a pályázathoz
  az utolsó kiadói megjelenésekkel;

  Azon kérelmezők, akik pályázatai kiválasztásra kerültek az első
  kiválasztási szakaszban a kiértesítést követő 15 napos naptári határidőn belül
  a következőkkel egészítik ki a pályázati iratcsomót:

  • Bejegyzési bizonylat, vagy más,
   a jogi személyiség elnyerését igazoló irat;
  • A szervezet adószámának
   igazolványa;
  • Alapító okirat, alapszabályzat és a bejegyzett
   székhely igazolványa, valamint esetenként más kiegészítő iratok;
  • A szervezetnek az előző
   pénzügyi év december 31-én elkészített, a megyei közpénzügyi igazgatóságon
   beiktatott évi pénzügyi helyzete; könyvelési mérleg, vagy, azon szervek
   esetében, akik egyszerű könyvelést vezetnek, végső adózási határozat;
  • Adóigazolás;
  • Iratok, amelyekből kitűnik,
   hogy milyen címen vannak használva a helyiségek, abban az esetben, amennyiben a
   kiadói projektre nem a kérelmező székhelyén kerül sor;
  • A támogatásra javasolt kiadói
   projekt általános költségvetésének megalapozására szolgáló dokumentáció
   (árajánlatok gazdasági szereplők részéről, akik bármilyen jellegű, a javasolt
   kiadói projekt megvalósításához szükséges szolgáltatást tudnak végezni, valamint
   további hasonló dokumentumok);
  • További saját, vagy bevont finanszírozási
   forrás létezésének igazolása, a következőképpen:
   - A kérelmező saját felelősségű
  nyilatkozata a saját, vagy bevont hozzájárulást illetően,
  bankszámlakivonattal
  kísérve;

   - Szponzorizálási szerződés, vagy
   - Szándéknyilatkozat;
   - Más típusú, harmadik fél
  részéről származó pénzügyi támogatás;

  • A kiadói projekt megvalósítása
   érdekében létrehozott esetleges partnerségekre vonatkozó dokumentumok;
  • A kérelmező bemutatja a
   szerződés másolatát, amely által megszerezte a kiadványok  - amelyek megvalósítására a támogatást
   igényeli – megszerkesztése céljából a szerzői jogokat. Egy cím újrakiadása
   esetében a kérelmező megjelöli az előző kiadványt/kiadványokat (esetenként),
   attól függetlenül, hogy melyik kiadónál publikálta az előző kiadványt;
  A támogatás
  kérelmezési iratcsomóját a Kovászna Megyei Művelődési Központ székhelyén
  (Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 2. sz.) kell személyesen leadni, vagy
  elküldeni postán, vagy gyorspostán a jelen kiírásban megjelölt határidőig.
   
  További részleteket a támogatási szesszióról a www.cultcov.ro vagy a www.kvmt.ro honlapokon, az office@cultcov.ro elektronikus címen,
  illetve a 0267-351 648 telefonszámon lehet igényelni.

 •