• Szakterületek

 • Zene
 • • zenei forrásanyagok beszerzése, azok sokszorosítása audio és nyomtatott formában;
  • Kovászna megye zenei adatbázisának feltérképezése és elkészítése;
  • szakmai tanácsadás kórusoknak, népi, fúvós- és könnyűzenekaroknak, valamint egyéni előadóknak;
  • a zenei nevelés pozitív hatását szem előtt tartva, hangszerek megismertetése óvodákban.
 • Szélyes Margit – szmanyika@yahoo.com
 • Néptánc, hagyományőrzés
 • • a népzene és néptánc minél szélesebb körű népszerűsítése;
  • zenés-táncos forrásanyagok szolgáltatása audiovizuális és írott formában az intézmény NÉPITÉKÁ-jából;
  • adatgyűjtés és az adatközlőkkel való folyamatos kapcsolattartás a még foszlányokban megmaradt magyar, román és cigány hagyományokat illetően;
  • táborok, néptánc találkozók és tanfolyamok előkészítése, szervezése és értékelése.
 • Virágh Endre - virag_endre@freemail.hu
 • Kulturális turizmus
 • • a megyei kulturális eseménynaptár karbantartása;
  • a megye adatbázisának elkészítése és értéktérképének digitalizálása;
  • kapcsolattartás hasonló feladatokat ellátó intézményekkel, szervezetekkel;
  • a kulturális-turisztikai attrakciók elérhetőségének és megközelíthetőségének javítása (információ és infrastruktúra);
  • örökségi vonzerőnkön alapuló turisztikai infrastruktúra fejlesztése (pl. épített örökség kulturális-turisztikai hasznosítása);
  • kulturális-turisztikai termékek és szolgáltatások minőségi fejlesztése (pl. falusi turizmus, fesztiválok, múzeumok, kulturális utak, látogatóközpontok);
  • kiemelten kulturális-turisztikai vonzerővel rendelkező egyedi, értékes, autentikus programok kialakítása;
  • esztétikai környezet kialakítása a kulturális turizmus helyszínein.
 • Papp Zsuzsa – papp_zsu@yahoo.com
 • Műkedvelő színjátszás
 • • színházi és társművészeti szaktanácsadás a megye műkedvelő színjátszói számára;
  • képzések és táborok, színjátszó találkozók szervezése.
 • Imreh-Marton István – imrehistvan@yahoo.com
 • Ifjúság és PR
 • • kapcsolatteremtés és kapcsolattartás belföldi és külföldi kulturális intézményekkel, szervezetekkel;
  • az intézmény és a különböző sajtóorgánumok közötti kapcsolattartás;
  • az intézmény reklámanyagának tartalmi összeállítása;
  • az intézmény honlapjának tartalmi szerkesztése és frissítése;
  • szaktanácsadás ifjúsági és ifjúsággal foglalkozó szervezeteknek;
  • ifjúsági projektek kezdeményezése és koordinálása;
  • önkéntes munka népszerűsítése a fiatalok körében mintaprojektek segítségével;
 • Péter Orsolya – peterorsi79@yahoo.com
 • Rendezvényszervezés, felnőttképzés
 • • a kultúra területén tevékenykedők szakmai képzése és továbbképzése (igény szerinti akkreditált vagy képesítést nem adó tanfolyamok szervezése);
  • képzések figyelése;
  • konferenciák, szemináriumok, tanulmányutak szervezése;
  • szakképesítések, akkreditációk megszerzésére ;
  • kulturális rendezvények szervezése (intézményen belül és egyedi felkérések alapján).
 • Nagy Tünde – tundenagy@gmail.com
 • Szociológia
 • • a megye kulturális életének folyamatos felmérése tanulmányok, cikkek formájában;
  • az intézmény képviselete különböző helyi és nemzeti szintű közművelődési találkozókon;
  • különböző kulturális-oktatási projektet kezdeményezése, szervezése és koordinálása;
  • szaktanácsadás a megye kulturális és tanügyi intézményei számára szocio-kulturális problémákban;
  • a Kovászna Megyei Művelődési Központ román nyelvű honlapjának tartalmi szerkesztése (a megyei és nemzeti kulturális kínálat ajánlásával).
 • Nina Tintar – ninat@cultcov.ro
 • Design, fotó, képzőművészet
 • • kulturális események reklámanyagának megtervezése (plakát, szórólap, banner, műsorfüzet);
  • kiadványok szerkesztése;
  • Háromszék tárgyi és szellemi kulturális értékeinek archiválása és digitalizálása;
  • szaktanácsadás kiállítások elrendezésében;
  • gyerekrajz pályázatok és kiállítások megszervezése.
 • Kolumbán Hanna – hanah.kolumban@gmail.ro
 • Pályázatírás, civil szervezetek
 • • pályázati kiírások, lehetőségek nyomon követése és közzététele;
  • pénzalapok megpályázása kulturális projektekre, rendezvényekre;
  • pályázati tanácsadás;
  • tanácsadás civil szervezetek bejegyeztetésének folyamatában.
 • Mágori István – istvan_magori@yahoo.com