Notice: Undefined index: user_lang in /home4/cultcov/public_html/index-akt.php on line 12
Kovászna Megyei Művelődési Központ
 • Aktuális hírek

 • 2011. 09. 29.

  Jeles Napok Háromszéken - 2011. október 2. – 250 éve hunyt el Mikes Kelemen

  Mikes Kelemen halálának 250-dik évfordulója alkalmából, 2011. szeptember 30-án (pénteken), 13 órától, megemlékezést tartanak Zágon jeles szülöttének sepsiszentgyörgyi szobránál (Mikes Kelemen Elméleti Líceum előtt).

  Az esemény szervezői:

  Kovászna Megyei Művelődési Központ, Kovászna Megye Tanácsa

  Mikes Kelemen Elméleti Líceum
 • 2011. 09. 27.

  Cimborák 3 - Erdélyi Magyar Bábostalálkozó

  2011. október 2-9 között, Sepsiszentgyörgyön, a CIMBORÁK 3 – Erdélyi Magyar Bábostalálkozón, 12 társulat, 2 egyéni előadó részvételével, 25 előadás bemutatására kerül sor, amelyeket esténként tematikus szakmai beszélgetések követnek.
  A találkozó harmadik kiadását közösen szervezi a kezdeményező, Cimborák Bábszínház, a Jókainé Laborfalvi Róza Alapítvány és a Kovászna Megyei Művelődési Központ.
 • 2011. 09. 13.

  KÖN - Jancsó Napok Gelencén

  Program:
  Szeptember 17. - szombat:

  15.00 órától a Jancsó Benedek Iskola udvarában
  Megnyitó, szavalat, koszorúzás Jancsó Benedek mellszobránál, őrséget áll a II. Számú Székely Határőr Gyalogezred Gelencei Ütege Hagyományőrzők Csapata

  16.00 órától a Bodor György Művelődési Otthonban
  Bodor Ferenc (1941 – 1994) munkásságának ismertetése -Dr. Sas Péter(HU)
  Szavalatok- Jancsó Miklós és Rekita Rozália (Kolozsvár),

  17.00 órától:
  Jancsó Benedek emlékezete című könyv díszbemutatója a Jancsó Alapítvány kiadásában,
  Kövér László, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke ajánlásával, a szerzők részvételével.
  A helyszínen megvásárolható, tudományos igényű könyvet a szerzők dedikálják. Jelen lesznek: dr. Jáki László, dr. Sas Péter, Takaró Mihály, dr. Raffay Ernő, dr. Egyed Ákos, dr. Jancsó Antal- Jancsó Alapítvány , Kovács Zsuzsanna, Kovács Attila.
 • 2011. 09. 12.

  Kulturális Örökség Napok - Háromszéki program

  Az 1984-ben, Franciaországban megfogalmazott gondolat - hozzáférhetővé, ingyenesen megtekinthetővé tenni emlékhelyeket, műemlékeket a nyilvánosság számára - az évek során alapjaiban nem változott. Az Európa Tanács által indított Európai Örökség Napok rendezvénysorozat során a kapuk megnyitása már nem cél, hanem eszköz az alábbi célok érdekében:

  • megismertetni, közelebb vinni az európai polgárokat kulturális örökségükhöz,
  • felhívni a figyelmüket az örökség folyamatos megőrzésére, védelmére (különös tekintettel a veszélyeztetett emlékekre),
  • lehetővé tenni számukra, hogy jobban megismerjék és megértsék egymást a nyelvi és kulturális különbözőségek ellenére,
  • más közösségek kulturális értékeinek, műemlékeinek megismertetése, felfedezése,
  • tudatosságnövelő tevékenység (sikere növeli azoknak a magán- és közintézményeknek az elismertségét, presztízsét, amelyek az örökség védelmével és bemutatásával foglalkoznak),
  • a látogatók megismertetése különböző kulturális intézmények tevékenységével,
  • a kulturális értelemben vett másság elfogadása,
  • sokkal nyitottabb viselkedés előmozdítása és így hatékonyabb ellenállás a szélsőségekkel szemben,
  • a lakóhelyhez, országhoz való kötődés, az azonosságtudat erősítése, kulcsszerep az identitás-keresésben és a kollektív tudat erősítésében.
 • 2011. 08. 19.

  Háromszéki népzenei tábor Katrosán!

  Elmondható, hogy napjainkban néphagyományaink, népszokásaink ápolásának, megőrzésének, népszerűsítésének legfőbb szereplői a néptánc-csoportok és a mellettük működő néptánc-együttesek. Kovászna megyében kevés számú népzene-együttes működik, ezért a megyében létező amatőr néptánc-csoportok nem tudnak megfelelőképpen működni, hiszen nagy többségük élőzene hiányában, elektronikus zene mellett próbál, illetve lép fel a nagyközönség elé. Mindez jelentős mértékben kihat néphagyományaink, népszokásaink ápolására, őrzésére. A népzenei tábor ennek a hiányosságnak a kiküszöböléséhez járult hozzá.
 • 2011. 08. 17.

  Melodika koncert Kézdiszárazpatakon!

  KÉZDISZÁRAZPATAK első írásos említésének 700-dik évfordulóján, 2011. augusztus 19-én, pénteken, 20 órától, a „Melodika- énekegyüttes” koncertezik, az ünnepség alkalmából felállított szabadtéri színpadon.
  Az esemény, a JELES NAPOK HÁROMSZÉKEN rendezvénysorozat része, amelyet a Kovászna Megyei Művelődési Központ szervez és amelynek pénzügyi támogatója Kovászna Megye Tanácsa.
 • 2011. 08. 17.

  Székely Székek találkozója

  Közel 7000 érdeklődője volt, a Székely Vágta kulturális kísérőprogramjainak.
  Július 30-án, az Óriáspincetetőn, a székely székek összefogása és bemutatkozni akarása tette igazán színessé és sikeressé a programot. A szervezők célja volt, hogy a térség tárgyi és szellemi értékei bemutatásra kerüljenek, a találkozás és az együttlét öröme pedig erősítse a székely identitástudatot. A seregszemlén népművészeti, iparművészeti, kézművességi és gasztronómiai bemutatókkal, közel 250-en képviselték a 7 történelmi széket.
  A székek találkozója mellett az INCITATO, lovas tematikájú képzőművészeti táborának a lenyomatait: festményeket, grafikai munkákat és szobrokat tekinthettek meg az érdeklődők.
  A lóhoz és a lovagláshoz kapcsolodó kézműves vásárban, 19 mester mutatta be és kínálta portékáit. Volt bőrdíszműves, népviselet készítő, szíjgyártó, rézverő, csontfaragó, kalap készítő, kovács, huszár ruhaszabó, cipész, lószőr ékszerkészítő, nyeregkészítő, csizmadia, lófejdísz készítő, ostorfonó és pásztorbotfaragó.
  A Kovászna Megyei Művelődési Központ ezúton szeretné megköszöni minden résztvevőnek a lelkes munkát, a hozzáállást és az együttműködést!
 • 2011. 08. 09.

  ÖRÖKSÉGVÉDELMI NAP SEPSIBESENYŐN

  Háromszék egyik legrégebbi műemléktemplomaként számon tartott sepsibesenyői Református Templom egyházközössége és a Kovászna Megyei Művelődési Központ, 2011. augusztus 14-én, ÖRÖKSÉGVÉDELMI NAP-ot tart. A rendezvény célja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a helyi épített örökség megóvásának fontosságára.
 • 2011. 08. 09.

  Élményszerű közösségépítés a IV-dik Százlábú táborban!

  2011. augusztus 1-7 között, Borospatakon tanult táncot, éneket és játékot, 84 sepsiszentgyörgyi gyerek és fiatal, a a IV-dik „Százlábú” Néptáncoktató és Közösségfejlesztő Táborban. A Százlábú és Százlábacskák Néptáncegyüttesek vezetői Virág Endre és Imola, immár negyedik alkalommal, hogy a Borospatakon működő, Románia egyetlen gyimesi csángó skanzenjét választja a tábor helyszínéül.

  Valószínű azért, mert a 23 ezer négyzetméteres telken, a Boros patak két partján, a 11 eredeti állapotában felépített és korhűen berendezett parasztház, felerősíti, alátámasztja mindazt, amit a tábor céljaként kitűztek, a hagyományápolást és az élményszerű közösségépítést.
 • 2011. 07. 08.

  Kézműves Vásár - Székely Vágta (július 30. - Óriáspince-tető)

  Kovászna Megye Tanácsa és a Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal közös szervezésében, a 2011. július 30-án sorra kerülő első Székely Vágta egyik kulturális kísérőprogramja a KÉZMŰVES VÁSÁR.
  A vásár 10-19 óra között zajlik, ahová minden olyan Kovászna, Hargita és Maros megyei kézműves mesternek a jelentkezését várjuk, aki a lóhoz és a lovagláshoz kapcsolódó termékeket hagyományos módszerrel készíti (pl. kerekes, patkoló kovács, bőrdíszműves, nyeregkészítő, hámvarró, csizmadia, kalapos, lószőrékszer-készítő stb.).
  Jelentkezni lehet a Kovászna Megyei Művelődési Központ székhelyén (Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér., 2 szám), a 0757-047713-as telefonszámon (Virág Endrénél) vagy a office@cultcov.ro e-mailcímre elküldött levéllel.
 • 2011. 07. 05.

  A történelmi székek

  A székek (lat. sedes) bíráskodási, közigazgatási és katonai autonómiával rendelkező közhatóságok voltak azoknál a középkori Magyarországon élő, többnyire – de nem kötelező módon – idegen eredetű népcsoportoknál, amelyek jogállása eltért a vármegyei lakosságétól (szászok, székelyek, kúnok, jászok, szepesi „lándzsás nemesek”). Maga a szék elnevezés feltehetően a „bírósági fórum” jelentésű bírói székre utal, a szabad bíróválasztás jogával összefüggésben. Az említett csoportok által lakott vidékeken, hosszabb-rövidebb ideig, a szék területi-közigazgatási egységként is működött. A székely székek – hatáskörük tekintetében – sok, az idő múlásával egyre több hasonlóságot mutatnak a nemesi vármegyével, de esetükben, a törvénykezési, közigazgatási, közegészségügyi feladatok mellett, 12 kiemelkedő jelentőséggel bírt a katonáskodó székely társadalom hadi igazgatása.
 • 2011. 07. 05.

  A Székely Vágta kulturális kísérőprogramjairól

  A Kovászna Megye Tanácsa és a Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal közös szervezésében, 2011. július 30-án sorra kerülő első Székely Vágta kulturális kísérőprogramjának felelőse a Kovászna Megyei Művelődési Központ.

  10.00 – 19.00 Székely Székek Találkozója
  10.00 – 19.00 Kézműves vásár
  10.00 – 19.00 Képzőművészeti kiállítás és vásár
  19.00 EVILÁGI - lemezbemutató koncert
 • 2011. 07. 01.

  200 háromszéki fiatal az idei Ezer Székely Leány Napján!

  200 háromszéki fiatal vesz részt július 2-án (szombaton), a csíksomlyói Nyeregben megrendezett Ezer Székely Leány Találkozóján.

  Kovászna Megye Tanácsának támogatásával, a Művelődési Központ szervezésében holnap reggel 7-kor indulnak a népviseletben öltözött háromszéki és erdővidéki lányok, asszonyok. Főként néptánc és hagyományőrző csoportok tagjai mennek Vargyasról, Erdőfüléből, Csernátonból, Kézdiszentkeresztről, Gelencéről, Zaboláról és Sepsiszentgyörgyről.
 • 2011. 06. 23.

  200 éve született Kriza János - Jeles Napok Háromszéken

  Az egész évre kiterjedő rendezvénysorozat célja jeles őseink, szellemi nagyjaink hagyatékának, valamint kulturális értékeinknek a tudatosítása és népszerűsítése, a helyi identitástudat erősítése és a közösségépítés.
  2011. június 28-án, Kriza János születésének 200-dik évfordulóján, emlékünnepséggel tisztelegünk Nagyajta és Erdővidék jeles szülöttje előtt, akire egész Háromszék is méltán büszke.
 • 2011. 06. 09.

  Június 11. - Brósz Irma emlékkiállítás

  A Jeles Napok Háromszéken rendezvénysorozat keretében, Brósz Irma, képzőművész előtt tisztelgünk, születésének 100-dik és halálának 35-dik évfordulóján. A munkáiból rendezett emlékkiállítás megnyitójára 2011. június 11-én (szombaton), 17 órától, kerül sor a Kovászna Városi Művelődési Ház zsebtermében. A kiállítást méltatja Dobolyi Annamária, művészettörténész.  Főszervező: Kovászna Megyei Művelődési Központ, Kovászna Megye Tanácsa

  Kovászna Városi Művelődési Ház

  Társszervező: Kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum
 • 2011. 06. 09.

  Népzenei tábor gyerekeknek és fiataloknak!

  Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ, 2011. augusztus 8-14., a Katrosa üdülőtelepen található táborozóhelyen, szervezi meg az első HÁROMSZÉKI NÉPZENEI TÁBORT.
  A táborban hegedűn, brácsán, nagybőgőn és cimbalmon játszani tudó elemi, általános és középiskolás diákok vehetnek részt, összesen 25 személy.
  A program keretében a résztvevők az említett hangszereken népzene-tanuláson, illetve órarendtől függően, kézműves tevékenységen (nemezelés) és népdal tanuláson vesznek részt, valamint betekintést nyernek két népi hangszer (furulya és gardony) elkészítésének folyamatába.
  Jelentkezni a Kovászna Megyei Művelődési Központ székhelyén (Szabadság tér 2. szám), a szmanyika@yahoo.com email címen, vagy a 0267- 351 648, 0757-047 712 telefonszámokon lehet. Részvételi díj: 150 RON/személy.
  Jelentkezési határidő: 2011. június 30. (csütörtök), 14:00 óra.
 • 2011. 06. 06.

  Gryllus Vilmos Sepsiszentgyörgyön zárja székelyföldi koncertsorozatát!

  2011. június 9-én, 11 órától a sepsiszentgyörgyi Szakszervezetek Művelődési Házában koncertezik a Kossuth-díjas előadó, Gryllus Vilmos. A gyerekelőadás címe: Pörög a, forog a szoknya.
  Jegyek elővételben a Városi Szervezőirodában vagy a helyszínen, a koncert előtt egy órával.

  A turné állomásai és a koncertek időpontjai:
  • Június 5., 11 óra – Kézdiszentlélek, Perkő
  • Június 5., 18 óra – Csíkszereda, Mikó vár
  • Június 6., 11 óra – Gyergyószentmiklós, Művelődési Központ
  • Június 6., 18 óra – Gyergyóalfalu, petőfi Sándor Művelődési Ház
  • Június 7., 11 óra – Székelyudvarhely, Stúdió Mozi
  • Június 8., 17 óra – Barót, Művelődési Ház
  • Június 9., 11 óra – Sepsiszentgyörgy, Szakszervezetek Művelődési Háza
 • 2011. 05. 26.

  Végh Antal vetélkedő

  A Haszmann Pál Múzeum és a Kovászna Megyei Művelődési Központ közös szervezésében, május 28-án, szombaton kerül sor a Végh Antal vetélkedőre.

  Az előzetesen bejelentkezett 15 kiscsapat Nagyborosnyóról, Bereckből, Martonfalváról, Sepsiszentgyörgyről (a Mikes Kelemen Főgimnáziumból és a Váradi József Általános Iskolából), Rétyről, Gidófalváról, Kőröspatakról, Felsőcsernátonból, Alsócsernátonból, Ozsdoláról, Kézdialmásról és Maksáról érkezik a vetélkedőre.
  Program:
  9.00-9.30 Érkezés
  10.00-13.00 Vetélkedő, eredményhirdetés
  13.30-15.00 Ebéd
  15.00-16.00 Múzeumlátogatás
  16.00-18.00 Kézműves tevékenységek (gyöngyfűzés, bútorfestés, fafaragás, nemezelés)
 • 2011. 05. 24.

  Erdélyi Perkő Gyermek- és Ifjúsági Táncegyüttesek Találkozója

  A Székelyföldi Napok nyitórendezvényeként, idén június 5-én (vasárnap) kerül sor az Erdélyi Perkő Gyermek- és Ifjúsági Táncegyüttesek Találkozójára, a Kézdiszentlélekhez tartozó, Perkő zarándokhelyen.
  Az eseményre 24 csoport hivatalos, közel 750 fellépő, Hargita, Maros és Kovászna megyékből, illetve két magyarországi és egy vajdasági csoport is szerepel a programban.
  A rendezvény kiemelt programpontja, a 11.00 órától kezdődő Gryllus Vilmos Pörög a, forog a szoknya című koncert.
  A Kaláka együttes alapító tagjáról részletek olvashatók a http://www.gryllus.hu/vililemezek.html honlapon.
 • 2011. 05. 23.

  MELODIKA - Jeles Napok Háromszéken

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa közös szervezésében, 2011. május 29-én, vasárnap, a „Jeles Napok Háromszéken” rendezvénysorozat keretén belül a Melodika- énekegyüttes operett részleteket ad elő, 12 órától, a lécfalvi Művelődési Házban. Az eseményen Keresztes Károly (zeneszerző, lapszerkesztő) előtt tisztelegünk, születésének 120-dik évfordulója alkalmából.
  A Melodika-énekegyüttes tagjai:
  Sebestyén-Lázár Enikő (szoprán)
  Szélyes Margit (szoprán)
  Mocanu-Prezsmer Erika (mezzo-szoprán)
  Oláh-Badi Alpár (tenor)
  Barabás Lajos-Zsolt (tenor)
  Lőfi Gellért (zongora)


 •