Notice: Undefined index: user_lang in /home4/cultcov/public_html/index-akt.php on line 12
Kovászna Megyei Művelődési Központ
 • Aktuális hírek

 • 2020. 04. 04.

  Dokumentumfilm vetítés: Meszesek

  Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ 2020. április 9-én (csütörtökön) 20 órától az intézmény (Kovászna Megyei Művelődési Központ) Facebook oldalán vetíti Kinda István néprajzkutató és Vargyasi Levente fotográfus, filmes szakember Meszesek című néprajzi dokumentumfilmjét.
 • 2020. 02. 22.

  Veress Dániel: Vékára tett mécses

  Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ szervezésében 2020. február 21-én került sor Veress Dániel: Vékára tett mécses címet viselő esszéfűzérének bemutatójára a sepsiszentgyörgyi LibriM Könyvudvarban.

  A két szervező intézmény 2018 óta az „1000 év Erdélyben, 100 év Romániában” gondolat jegyében híres erdélyi és háromszéki magyarok műveit, életútjait mutatják be. Céljuk - a szellemi hagyaték megőrzése mellett - nem más, mint a dokumentálás és kulturális örökségünk átörökítése. Bod Péter történetíró, kartográfus, Szabó Kati tornászcsillag és Egyed Ákos történész mellett immáron Veress Dániel (1929 - 2002), erdélyi magyar író, drámaíró, irodalomtörténész és kritikus emléke előtt is kiadvánnyal tisztelegnek.

  A XVI – XVIII. századi erdélyi magyar kortörténet- és emlékírások időrendi áttekintését, jellegtanát, jelentősebb képviselőinek életrajzát és szellemi arcképvázlatátbemutató kötetből Nemes Levente színész, nyugalmazott színházigazgató olvasott fel. A felolvasásból megtudtuk, hogy maga a szerző is kívülállóként tekintett gyűjteményére, olvasóként reflektált, töprengett, tűnődött, válaszolt és párbeszédet folytatott a kész művel.

 • 2020. 02. 20.

  Meghívó

  Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és Szentkatolna Polgármesteri Hivatalatisztelettel meghívja Barabás Miklós festő születésének 210. évfordulóját ünneplő megemlékezésre 2020. február 22.-én, szombaton 14.00 órától Kézdimárkosfalva központi parkjába, a festő mellszobrához.

  Barabás Miklós, az egyik legnagyobb magyar arcképfestő 1810. február 22-én született Kézdimárkosfalván. Tanulmányait a nagyenyedi kollégiumban kezdte, ahol az arcképfestést felfedezve Nagyszebenben folytatta festészeti tanulmányait. A Bécsi Akadémia tanévei után 1830-ban visszatért Kolozsvárra, ahol Barra Gábortól elsajátította a kőnyomat módszereit. Jó jellemábrázoló képességét mi sem bizonyítja jobban, mint a kor jelentős alakjairól készített portréinak száma. 1898. február 12-én halt meg Budapesten, művészetét a kortársak a legnagyobb elismerésben részesítették.

 • 2020. 02. 20.

  Könyvbemutató: Veress Dániel - Vékára tett mécses

  Könyvbemutató: Veress Dániel - Vékára tett mécses

  Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ szeretettel meghívja Önt 2020. február 21-én, 18 órai kezdettel Veress Dániel: Vékára tett mécses című könyvének bemutatására a sepsiszentgyörgyi LibriM könyvudvarba.

  Veress Dániel (1929-2002) erdélyi magyar író, drámaíró, kritikus, irodalomtörténész régi székely primor család, a Dálnoki Veressek leszármazottja volt. Tanulmányait a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó kollégiumban kezdte majd a kolozsvári Bolyai Egyetemen kamatoztatta. Újságíróként dolgozott, majd 1970-től 1992-ig, nyugdíjazásáig a Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház dramaturgja volt. Drámái az erdélyi múltat idézik, tudományos művei és esszéi részben Erdély történelméhez kapcsolódnak, de tanulmányokat írt Mikes Kelemenről, Kemény Zsigmondról és Wesselényi Miklósról is.

 • 2020. 01. 20.

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ, Kovászna Város Önkormányzatával, a kovásznai Kádár László Képtárral, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesülettel és a Nemzeti Művelődési Intézet nonprofit KFT-vel együttműködésben, „A távol közelsége” címmel képzőművészeti pályázatot hirdet a 2020-as Kőrösi Csoma Sándor Napok keretében.

  Az adatlap kitölthető a következő linken: https://forms.gle/dWh7TpMciKEJXna46

 • 2020. 01. 20.

  Meghívó

  A nemzeti összetartozás jegyében indítja Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ az idei évet, együtt ünnepelve a magyar kultúra napját azokkal a közösségekkel, amelyekkel már hosszú évek, évtizedek óta nemcsak összetartozunk, de kivételes, tartalmas baráti kapcsolatokat ápolunk: a szórványbeli és anyaországi testvérmegyékkel.

  Szeretettel meghívjuk 2020. január 21-én, kedden 18 órától, a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncstúdióba a magyar kultúra napja tiszteletére szervezett gálára, amelyen az anyaországi testvérmegyék és az Összetartozunk programban részt vevő szórványközösségek műsorát tekinthetik meg. Ez alkalommal adjuk át a Háromszék kultúrájáért díjat, amelyet olyan személyiség kap, aki egész életművével a háromszéki és ezáltal az egyetemes magyar kultúrát szolgálja.

  ybeli és anyaországi testvérmegyékkel.
 • 2019. 11. 25.

  Petőfi Sándor Kerényi Frigyeshez írt Úti levelei Csadi Zoltán színművész előadásában

  Csadi Zoltán Útirajzok címet viselő előadása a magyar kultúra és az 1848-as szabadságharc egyik központi alakjának, Petőfi Sándornak magyarországi és erdélyi „vándorlásait”, utazásait mutatja be. A felvidéki származású magyar színész, a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház igazgató-helyettesének egyszemélyes darabjában más színben tűnik fel nemzetünk költője: forradalmár mivolta helyett a saját útját és önmagát kereső 24 éves fiatal alakja és személyisége elevenedik meg előttünk.

  „Petőfi mindössze 24 éves volt, amikor megírta útirajzait. A fiatal és szabad lelkű költő írásában rengeteg humorral és szeretettel beszél vándorszínész éveiről, útitársairól, a városokról, amelyeket bejár, az emberekről, akiket útja során megismer. Meglepő őszinteséggel mond véleményt kortársairól és vall érzelmeiről.” – mondja az előadó.

  A 19. századi humoros és szórakoztató „road show” modern környezetbe való áthelyezése értékőrző és közösségépítő jelleggel bír. Az előadás célja a költő emberibb és már-már kortársnak tekinthető személyiségjegyeinek bemutatása a fiatalabb generáció számára, nemzetünk nagy klasszikusának modern környezetbe való elhelyezése által.

 • 2019. 11. 04.

  A gyermek és ifjúsági, irodalmi folyóiratok kiadására kiírt pályázat eredménye II. szakasz

  A gyermek és ifjúsági, irodalmi folyóiratok kiadására kiírt pályázat eredménye II. szakasz
 • 2019. 10. 23.

  A gyermek és ifjúsági, irodalmi folyóiratok kiadására kiírt pályázat eredménye

  A gyermek és ifjúsági, irodalmi folyóiratok kiadására kiírt pályázat eredménye
 • 2019. 09. 20.

  Pályázat, gyermek és ifjúsági irodalmi folyóiratok támogatására

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ pályázatot hirdet, gyermek és ifjúsági irodalmi folyóiratok támogatására, jogi személyiséggel rendelkező kiadók és szerkesztőségek számára.

 • 2019. 07. 17.

  Értékőr program

  Kovászna Megye Tanácsa és Veszprém Megye Önkormányzata közösen benyújtott pályázatának köszönhetően tizenöt Kovászna megyei fiatal vett részt a Taliándörögdön (Veszprém megye) megrendezésre került Értékőr programban.

  A Magyarországon már nagy sikernek örvendő képzés célja a Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat és Hungarikum mozgalom bemutatása a háromszéki fiatalok számára, valamint az értékőri tevékenységek: feltárási módszerek, dokumentálás és megörökítés folyamatainak ismertetése volt. Az egyhetes tábor során a diákoknak és kísérőiknek lehetősége nyílt megismerkedni az Ifjúsági Értékőr Hálózattal is, felfedezni Taliándörögd értékeit, valamint gyakorlatban kipróbálni az elméletben elsajátítottakat: fotóztak, videóztak és interjút készítettek. Minden résztvevő belekóstolhatott az eszközök használatába, a fotózás és filmvágás rejtelmeibe.

 • 2019. 07. 08.

  IX. Mozsika Népzenei Műhelymunka

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsának közös szervezésében 2019. szeptember 1 - 6. között Csernátonban kerül sor a IX. Mozsika népzenei műhelymunkára.
  A IX. Mozsika népzenei műhelymunka hosszútávú célja népzenénk, néptáncaink, népszokásaink megőrzése, éltetése és a nagyközönség körében történő népszerűsítése. Rövidtávú célként a népzene művelését, a népzene iránt érdeklődő személyek továbbképzését és szakismeretük fejlesztését, valamint a népzenei együttesek kialakulásának elősegítését tűztűk ki.
  A műhelymunkán a résztvevők kétféle tevékenység közül választhatnak, érdeklődésük függvényében:
  - népdaltanulás
  - népzeneoktatás a következő hangszereken: hegedű, brácsa vagy nagybőgő
 • 2019. 06. 25.

  Módszertani kézműves és néptánc műhelymunka

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ, Kovászna Megye Tanácsa és a Csutak Vilmos Pedagógusok Háza közös szervezésében idén 2019. július 1-5. között immáron tizennegyedik alkalommal kerül megszervezésre Csernátonban a Módszertani kézműves és néptánc műhelymunka.

  A feliratkozott résztvevők többnyire pedadógusok, akik az iskolai, illetve az azon kívüli oktatásban is hasznosíthatják majd a tanult ismereteket. A tánc és ének tanítására összpontosító műhelymunka célja bebizonyítani ezek nevelő, anyanyelvformáló mivoltát. Virág Endre főszervező bízik az összefogás erejében és a hagyományok népszerűsítésében látja a jövőt, szeretné, ha újra ének és tánc zengené be az iskolák udvarait.

 • 2019. 06. 11.

  XIV. Perkő – Erdélyi Gyermek- és Ifjúsági Táncegyüttesek Találkozója

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ, Kovászna Megye Tanácsa és a kézdiszentléleki Polgármesteri Hivatal közös szervezésében idén június 15-én, immáron tizennegyedik alkalommal kerül megrendezésre a Perkő – Erdélyi Gyermek- és Ifjúsági Táncegyüttesek Találkozója a Kézdiszentlélek fölötti szent hegyen.

  A találkozó kiemelt célja a nemzeti öntudat erősítése, a sokszínű magyar néptáncörökség bemutatása és továbbadása. A gyerekcentrikus rendezvény lehetőséget teremt tapasztalatcserére, kapcsolatteremtésre is, seregszemleként szolgálva igyekszik pontos képet mutatni az erdélyi néptáncegyüttesek jelenlegi helyzetéről.

 • 2019. 05. 28.

  Díjazták a Meszesek dokumentumfilmet

  A víz volt a kiemelt témája az V. Nemzetközi Természetfilm Fesztiválnak, amelyet először 2015-ben rendeztek meg. Az Áder János köztársasági elnök védnökségével meghirdetett filmfesztivál ma már számos kísérőprogrammal bővülve a régió egyik legnagyobb filmes és természet-környezetvédelmi tematikus rendezvénye. Idén 98 országból több, mint 1400 alkotást neveztek, ezekből választották ki azt a 146 filmet, amelyeknek 70 százaléka premier, és amelyeket 3 nap alatt 6 helyszínen vetítettek le a szervezők.
 • 2019. 05. 28.

  Meghívó - Szudáni pillanatok

  Június 6-án, csütörtökön, 19 órától, Nagy Enikő (szociálpedagógus és néprajzkutató) a Kovászna Megyei Művelődési Központ dísztermében Szudáni pillanatok címmel tart filmvetítéssel egybekötött könyvbemutatót.

  A szerző véletlenül került Szudánba, útja elején Tanzánia és Kenya fele kacsintgatva, az országról semmit nem tudva fogadta el egy szervezet ajánlatát. Két évre szerződött, azóta is ott él.

 • 2019. 05. 07.

  Lovagok lakomája - rajzverseny

  Lovagok lakomája - rajzverseny
 • 2019. 02. 07.

  HIVATALOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ, Kovászna Város Önkormányzatával, a kovásznai Kádár László Képtárral, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesülettel és az NMI Nemzeti Művelődési Intézet nonprofit KFT együttműködésben, „Csoda” címmel képzőművészeti pályázatot hirdet a 2019-es Kőrösi Csoma Sándor Napok keretében.
 • 2018. 10. 29.

  Dr. Kinda István - Hagyományos népi mesterségek

  Október 25-én, délután 18 órától, a kézdivásárhelyi Kosztándi galéria adott otthont Dr. Kinda István Hagyományos népi mesterségek című könyvbemutatójának, mely a Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ gondozásában jelent meg.
 • 2018. 10. 22.

  Pályázati hírdetmény eredménye

  A gyermek és ifjúsági, irodalmi folyóiratok kiadására kiírt pályázat eredménye.


 •