• Táborok

  «« vissza
  • XVIII. FÚVÓSTÁBOR

   Időpont: 2010. július 26 – augusztus 8.
   Helyszín: Réty, Kovászna megye

   A projekt célja volt, hogy egy hiánypótló rendezvény folytonosságát az erdélyi magyar ifjúság érdekében 2010-ben is XVIII. Alkalommal biztosítani tudjon.
   A fúvóstábor 1992-ben azzal a céllal indult, hogy az erdélyi magyar nagy hagyományú fúvószenekarok alacsony művészi színvonalának a helyzetén javítson.
   Szakember hiányában, a zenekarok kiöregednének, szakmai irányítás, utánpótlás, nevelés nélkül, de ragaszkodva sok évtizedes hagyományaikhoz tovább tevékenykedtek minden szakmai támogatás hiányában.
   A Romániai Magyar Dalosszövetség újraalakulása a szövetségen belül Fúvóstagozatot hozott létre. A feladat az volt, hogy mérjük föl a meglévő zenekarok helyzetét és dolgozzunk ki egy stratégiát az akkori állapotból való elmozdulásra. Így jött létre a Réty-i táborok gondolata, ahol évente 250 ifjú fúvóst intenzív képzésbe részesítünk. Ma több mint 50 együttessel van állandó kapcsolatunk Szatmártól- a Székelyföldig és a Barcaságon át az egész Erdélyi magyar fúvósmozgalmat bevontuk a képzésbe.
   Közvetlen eredményeink, hogy 17 évi kitartó munkája az alapítványnak már érezhető hatása van a zenekarok hangzásában és a repertoár összeállításában.
   A műkedvelő zenekarok mellett táborainknak állandó résztvevői a különböző egyetemek és zeneiskolák fúvósai. Kiváló szakembergárda évről – évre pallérozza két hétig napi 7 órai munkával az ifjú fúvósok hangszer és zeneelmélet tudását.
   Hosszú távú eredményeinket a nagyszámú új zenekar létrejötte és a régiek megújulásában látjuk megvalósulni, csak egy pár konkrét eredményt: Szatmár megyében: Béltek, Mezőpetri, Mezőfény és más településeken valóságos reneszánszát élik, az új együttesek létrejötte. Hargita, Maros, Kovászna és Brassó megyékben több mint 12 együttes jött létre a meglévők mellett, amelyeknek képzését alapítványunk szervezi.
   Ötletgazda és szervező: a rétyi Pro Musica Zenei Alapítvány.
   Kapcsolattartó a KMMK részéről: Szélyes Margit – szmanyika@yahoo.com

 •