• Archívum

  «« vissza
  • Közművelődési Fórum – III. kiadás
   2005. december 2.
   Helyszín: Sepsiszentgyörgy

   A 2005-ös Közművelődési Fórum a előző évek folytatása kívánt lenni, biztosítva a megyei közművelődésszervezők számára azt a szakmai közeget, ahol kicserélhetők a tapasztalatok, megbeszélhetők a problémák. A rendezvény elméleti vonalát a Magyar Művelődési Intézet munkatársainak előadásai biztosították, majd ezt követően a hagyományos szekcióülésekre került sor. A fórumon részt vevő egyesületek, intézmények, csoportok képviselőiből volt aki maradt a másnapi Hogyan pályázzunk? –tájékoztató jellegű szemináriumon is.
   projektfelelős: Imreh István – imrehistvan@yahoo.com)
  • Közművelődési Fórum – II. kiadás

   2004. december 15.
   Helyszín: Sepsiszentgyörgy

   A 2003-as kiadás sikerét tekintve, 2004 december 15-én megrendezésre került a Közművelődési Fórum második kiadása. Az esemény célja volt, egy színvonalas szakmai fórumot működtetni az azonos területen dolgozók számára, egy közös, összehangolt eseménynaptárba szervezni a megyében zajló rendezvényeket, megvitatni a közös problémákat és megoldásokat keresni rá, feltérképezni egy közös értékrendszert és az együttműkődés lehetőségeit. A fórum résztvevői civil szervezetek, intézmények, együttesek, csoportok, diákszervezetek képviselői voltak, valamint közösségi véleményformálók és szervezők. A fórum előadásai a rendezvényszervezés témaköréről szóltak, általános és kézelfogható információkat adva át a hallgatóságnak. A Megyei Művelődési Központ friss honlapjának (www.cultcov.ro) a bemutatóját követően szekcióülések (zene, néprajz – szellemi hagyaték, néprajz – tárgyi hagyományok, műkedvelő színjátszás, műemlékvédelem, történelmi hagyományok, képzőművészet, más vizuális művészetek, ifjúság, könyvtárak, népfőiskola, oktatás) keretében vitaták meg az aktuális problémákat és fogalmazták meg az együttműködési lehetőségeket.
   (projektfelelős: Péter Orsolya – peterorsi79@yahoo.com)
  • Hogyan pályázzunk?

   2005. december 3.
   Helyszín: Sepsiszentgyörgy, Megyei Könyvtár, Gábor Áron terem

   A Hogyan pályázzunk? Szemináriumi képzés harmadik kiadása három konkrét lehetőséget mutatott be megfogható közelségből: az Ifjúság 2000 – 2006 és a Kultúra 2000 Európai Úniós pályázati rendszerek bemutatása mellett, az aktuálisan megjelent  romániai Nemzeti Kulturális Alapról tartott bemutatót egy bukaresti szakember. A résztvevők főként kulturális egyesületek és intézmények képviselői voltak.
   (Mágori István – istvan_magori@yahoo.com)
  • Amatőr színjátszó- és rendezőtábor

   2004. július 11-17.
   Helyszín: Uzonkafürdő

   Az előző kiadások alkalmával az amatőr színjátszók és rendezők táborának célja az ismerkedés, kapcsolatépítés volt és egy színdarab kapcsán a közös munka lehetőségének megteremtése. A résztvevők, kiscsoportokban dolgoztak egy rendező és egy tréner vezetésével. A 2004-es táborban arra tevődött a hangsúly, hogy a résztvevők az otthoni társulatok vezetésére legyenek képesek vagy tudják segíteni az aktuális vezetőket, képesek legyenek a csoportvezetésére, esetlegesen a rendezésre. A megye nyolc településéről érkezett 20 fiatal kezdte el a munkát vasárnap. A résztvevők a délelőtti órákban, az előadáskészítés folyamatának megismerésével foglalkoztak. A dokumentáció, a szövegelemzés, a szereplők kiválasztása, a karakterek beazonosításának módszere, a szereplők közötti kapcsolatok, a megszemélyesítés, a stílus problématikája, mind mind témái voltak a délelőttönként zajló elméleti oktatásnak. A délutáni órákban a próbákra összpontosított a csapat, az egyes jelenetek színpadképének megalkotása mellett, a díszlet és kosztömök elkészítése is terítéken volt. Az esti beszélgetéseken részleges, napi kiértékelésekre került sor. A tábor utolsó napján a feldolgozott darab bemutatójára és a tábor értékelésére került sor. A tábor tevékenysége audio-video formátumban rögzítve volt, az érdeklődők számára elérhető az intézmény székhelyén.
   (projektfelelős: Imreh-Marton István – imrehistvan@yahoo.com)
  • Néptánc tábor

   2004. július 4-11.
   Helyszín: Apáca

   Az apácai tábor, a 2003-ban Vargyason tartott Néptánctábor folytatásaként továbbra is célul tűzte ki, az erdővidéki lassan kihalóban levő néptáncok tovább hagyományozását. A résztvevő csoportokat főként Erdővidék falvaiból ( Kishomorod mentéről) szervezzük. A tábor összlétszáma 105 fő volt, a községekből a gyermek csoportokat pedagógusok kísérték. A táborban tanultak alapján, a pedagógusoknak lehetőséget teremtettünk a táncok további gyakorlására, elmélyítésére. Az oktatást megkönnyítette a szomszédos faluban, Ürmösön élő, nagyszámú adatközlő, idős táncos akiket bevontunk az oktatásba. A szakoktatók: Jánosi József táncmester, és Kis István és Demeter Erika a Háromszék együttes táncosai. Korrepetáltak: Ábri Béla és Csűrös István Szentléleki zenészek. A táncoktatás mellett, főként szabadidős foglalkozások keretében népi mesterségeket tanultak a gyerekek: fafaragás, bútorfestés és gyöngyfűzés munkafázisait ismerhették meg, neves népi mesterektől. Barlang szakértő kíséretével egynapos kirándulást szervezünk az apácai cseppkőbarlanghoz. Esténként tábortűz mellett játszóházat és táncházat szerveztünk, melyen részvettek az ürmösi idős tánckútfők és az apácai ifijak is. Vasárnap, az Evangélikus Egyház templomában, gyermekeknek szóló Istentiszteleten vettünk részt, majd a Művelődési Otthon termében nagyszámú apácai és a vidékről érkezett szülő előtt, a tábor alatt tanult táncokból és énekekből egy másfél órás műsort tartottunk. A faragott tárgyakat és a hímzett gyöngyöket a tanulók ajándékként átnyújtották a szüleiknek.
   projektfelelős: Jánosi József
  • Kárpát-medencei gyermek Néptáncegyüttesek Találkozója

   2004. június 12-13.
   Helyszín: Barót

   Péntek késő délután, este érkeztek meg a csoportok az elszállásolás különböző helyszíneire (Uzonkafürdő, Barót). Szombaton 9 órás kezdettel indult a találkozó egy különleges felvonulással. A vendégcsoportok beöltözve a magukkal hozott tájegységek viseletébe, énekszóval vonultak fel a Boldogasszony Kápolnához, ahol egy közösen elültetett fenyőfacsemetével bizonyságot tettek a Kárpát-medencei magyarok összetartozásáról. Az rendezvény ezen ünnepélyes pontját az utcabál követte. A város különböző pontjain a táncosok rögtönzött koreográfiái az mellett, hogy jó hangulatot keltettek, csalogatták a város lakóit a néptánc találkozóra. Az utcabált követően a csoportok szekeres székelyruhások kíséretében levonultak a városi sportpályára, a találkozó helyszínére. A Találkozó Albert Dénes, Barót polgármester megnyitó beszédével kezdődött, majd Kiss Jenő, a Mikes Kelemen Közművelődési Egyesület elnöke köszöntötte a gyerekeket és méltatta a rendezvényt. Ezt követően, Jánosi József, a rendezvény főszervezője egy közös körcsárdásra szólított a résztvevőket. A csoportok spirálokat alkotva táncoltak és énekeltek közösen. A műsorfüzet sorrendje szerint léptek színpadra néptáncegyüttesek. A szereplés után, minden csoport kapott egy részvételi oklevelet és egy - sepsiszentgyörgyi kézművesek által nemzelt - tarisznyát. Az egész napos program alatt a sportpályán elhelyezett sátrakban népi mesterek kiállított portékáikat kínálták és ezzel egy időben bemutatták a mesterségük munkafázisait. Egyes mesterségeket mint: az agyagozást, a nemezelést, a bútorfestést, a helyszínen a gyerekek is kipróbálhatták. (játszóházak formájában). A délutáni műsorra, az időjárási körülmények miatt, a Baróti Művelődési Házban került sorra. A fellépéseket követően közös táncház zárta a találkozó első napját, majd másnap, míg a felnőttek az oktatók szakmai megbeszélésén vettek részt, a gyerekek Erdővidék jellegzetességeivel ismerkedhetnek meg. A találkozó, szakmai szempontból is hasznos volt, az összeállított műsor mellett a csoportvezetők, tanárok, koreográfusok, meghívott szakemberek segítségével tárgyalták meg a néptánc oktatás vitás problémáit. A rendezvény második napján Neuwirth Annamária tartott egy bemutatóval egybekötött szakmai előadást „A gyermek néptáncoktatás módszertana” címmel. A bemutatón a Bihari Táncegyüttes gyerekcsoportja szerepelt. A gyerekek nagyszerűen érezték magukat, ismeretségek, barátságok születtek és a különböző régiók táncaival is megismerkedhettek, valamint a visszajelzések alapján, jövő évben is szívesen jönnének a Találkozóra. A projekt célkitűzései megvalósultak, a világörökségben számon tartott magyar folklór tovább hagyományozását illetően, ez a rendezvény is egy újabb lépést jelentett. A szomszédos országokban tevékenykedő gyerek néptáncegyüttesekkel való kapcsolatteremtést megtörtént, ezeknek a kapcsolatoknak fenntartása mindannyiunkon múlik.
   Projektfelelősök: Jánosi József és Demeter Kati
  • Tiberius kvartett koncertjei

   2004. január - május
   Helyszín: Sepsiszentgyörgy

   A Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Bod Péter Megyei Könyvtár közös szervezésében a marosvásárhelyi Tiberius vonósnégyes havonta koncertezett, Sepsiszentgyörgyön. A zenei művekről ismertető előadásokat tartott Valádi Enikő. A Tiberius Vonósnégyest 1994-ben fedezte fel Devich Sándor a kolozsvári “Gh.Dima” Zeneakadémián. Az õ segítségével több híres mesterkurzuson vettek részt: Szombathelyi Bartók Szeminárium(1995), Britten-Pears School for Advanced Musical Studies, 1998-2000 (Aldeburgh-Anglia), Internationale Sommerakademie Prag-Wien-Budapest, 1996-97-98 (Reichenau-Austria), Orlando Festival (Hollandia) ahol megismerték Isabelle Bensa asszonyt, aki a londoni Amadeus meterkurzusra ajánlotta õket. Négyszer tanulhattak a híres kurzuson az Amadeus vonósnégyes három életben maradt tagjatól (Norbert Brainin, Sigmund Nissel és Martin Lovett). Idõnként részképzésre járnak a Liszt Ferenc Akadémiára Devich Sándor, Mezõ László és Komlós Péter osztályába. A vonósnégyes második díjazott volt 1996-ban a kolozsvári Nemzetközi Mozart Versenyen. A Tiberius vonósnégyes tagjai: Molnár Tibor – hegedű, Leitman Zsolt – hegedű (elhunyt), Molnár József – brácsa, Kozma Péter – cselló.
   projektfelelős: Imreh-Marton István – imrehistvan@yahoo.com
  • Háromszék turizmusa és kulturális adottságai – fórum

   2004. április 2.
   Helyszín: Sepsiszentgyörgy, Míves Ház

   A fórum első kiadására 2002. április 25-én került sor, a sepsiszentgyörgyi Tanulók Házában “Kommunikáció a faluturizmusban” címmel. A résztvevői visszajelzésekből kiderült, hogy a rendezvény hasznosnak bizonyult és szükséges a folytatása, ezért 2004. április 2-án, a Míves Házban, második alkalommal tartottunk turisztikai fórumot, “Háromszék turizmusa és kulturális adottságai” címmel. A megyei szintű turisztikai fórum kitűzőtt célja volt hangsúlyozni a kultúra és a turizmus elengedhetetlen összefonódását. A turizmus szembesít a kultúrák közötti párbeszédek lehetőségével. A fórum alaptételeként fogalmazodótt meg, a következő gondolat: Ha a kulturális értékeket hordozó programok összekapcsolódnak a vendéglátással, és ezáltal piacképes turisztikai termékeket vagyunk képesek létrehozni, akkor a turizmus megye és egyáltalán a régió életében kitörési pontnak számíthat, úgy gazdasági, társadalmi mint kulturális szempontból. A fórum résztvevői kulturális intézmények képviselői, civil szervezetek képviselői, a megyében működő panziók tulajdonosai, sepsiszentgyörgyi Tourinfo irodák képviselői, Megyei Tanács turisztikai irodájának képviselője, magyarországi turisztikai szakemberek voltak.
   (projektfelelős: Péter Orsolya – peterorsi79@yahoo.com)
  • Hogyan pályázzunk?

   2004. március 26-27.
   Helyszín: Sepsiszentgyörgy, Megyei Könyvtár, Gábor Áron terem

   A szemináriumi képzés második kiadására a megyében működő civil szervezetek képviselői voltak hivatalosak. A képzés első kiadásának sikeressége arra sarkalotta a szervezőket, hogy a folytatását is megvalósítsák. A civil szervezetek életében az anyagi források előteremtéséhez a pályázatírási ismeretek létfontosságúak, ezért a folyamatos szakképzés célkitűzésként szerepel a Kovászna Megyei Művelődési Központ kulturális stratégiájában. A képzést a Pont pályázatfigyelő iroda szakemberei tartották, költségvetés és lobby tematikában.
   (projektfelelős: Péter Orsolya – peterorsi79@yahoo.com)
  • A kultúra szerepe a faluturizmusban – turisztikai fórum

   2003. április 25.
   Helyszín: Sepsiszentgyörgy, Tanulók Háza

   2003 tavaszán, a turisztikai szezont megelőző időszakban került megszervezésre egy megyei szintű turisztikai fórum, amely a kultúra fontosságát kívánta hangsúlyozni a turizmus területén. A fórum résztvevői a megyében működő panziók tulajdonosai, az Országos Faluturizmus Egyesület alelnöke, sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi és kovásznai Tourinfo irodák képviselői, Megyei Tanács turisztikai irodájának képviselője, magyarországi turisztikai szakemberek, a sepsiszentgyörgyi Tanulók Házában találkoztak.
   A programban szereplő közös stand dekorálása sikeresnek bizonyult, mert a hasznos és érdekes információkat tartalmazó előadások mellett a turisztikai ágazatban tevékenykedők találkozhattak a népi mesterek szórólapjaival, a kulturális egyesületek kiadványaival. A fórum másodlagos célja az volt, hogy lehetőséget adjon a turisztikai egységeknek, kulturális intézményeknek és civil szervezeteknek a bemutatkozásra, felszólalásra, együttműködések kialakítására.
   A fórum tanulságai: A turizmusban szükség van a regionális, országos és nemzetközi hálózatrendszerek kialakítására, aminek első lépése egy erős és átlátható megyei hálózat kialakítása. Tehát ismernünk kell a megyénket és tanulnunk kell egymás munkájából, ahhoz, hogy megfelelő turisztikai termékekkel és szolgáltatáscsomagokkal minél több turistát legyünk képesek idevonzani.
   (projektfelelős: Péter Orsolya – peterorsi79@yahoo.com)
  • Hogyan pályázzunk?

   2003. március 7-8. Helyszín: Sepsiszentgyörgy, Megyei Könyvtár, Gábor Áron terem

   A helyes pályázatírás nélkülözhetetlenül szerves része a civil szervezetek életének, a pályázatírás fortélyait azonban legtöbb civil szervezet csak a saját tapasztalatai során sajátíthatja el. A pályázatírásra vonatkozó szakképzés hiányának felismerése vezetett a „Hogyan pályázzunk” szemináriumi képzés ötletéhez. A Kovászna Megyei Művelődési Központ, a Magyar Kollégium és a Horizont Alapítvány közös összefogással, valamint a Kovászna Megyei Tanács és a Magyar Művelődési Intézet támogatásával 2003. március 7. és 8.-án egy elméleti és gyakorlati előadásokat is magába foglaló rendezvényre került sor. Az előzetes bejelentkezés alapján a megnyitón 27 egyesület, 12 alapítvány, 5 iskola és két szervezet képviseltette magát. A neves és tapasztalt szakemberek előadásai mellett, gyakorlatias kihívásokkal is szembesültek a résztvevők. Konkrét kiírásokra kellett pályázatokat gyártaniuk. A képzés hasznosnak minősült, így folytatásában is gondolkodtak már a szervezők.
   (Projektfelelős: Péter Orsolya és Imreh István, peterorsi79@yahoo.com, imrehistvan@yahoo.com)
  • II. Vidéki Színjátszó Találkozó

   2003. március 1-2.
   Helyszín: Kézdivásárhely

   Noha a vidéki színjátszók első találkozója 2002 novemberében már lezajlott Zágonban, a Romániai Magyar Nemhivatásos Színjátszók Egyesülete, a „Jádzó” Társaság az amatőr színjátszók számára szervezett színész és rendezőképző tanfolyama által szerves összeköttetésben áll e rendezvény létrejöttével. A Kovászna Megyei Művelődési Központ és a zágoni Mikes Kelemen Vegyeskar Kulturális Egyesület kezdeményezte rendezvény azzal a céllal jött létre, hogy évente két, de legalább egy alkalommal a Kovászna megyei vidéki színjátszóknak alkalmuk legyen megmérettetni és megtekinteni egymás munkáját. E célt az alkalomról alkalomra változó helyszín is szolgálja, jelen esetben a híres céhváros, Kézdivásárhely vált az esemény házigazdájává.  Március 1.-jén, du. 16.00 órakor tehát a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében gördült fel a falusi színjátszás vándorfüggönye. A kétnapos rendezvényen hét falu színjátszói tekintették meg egymás előadásait. A színjátszó találkozó azt szemléltette, hogy a műkedvelők széles műfajskálán játszanak megyeszerte, ugyanis az előadások között voltak ballada-feldolgozások, vidám jelenetek, de komolyabb művek is, például Tamási Áron Énekes madár című műve. A produkciók között nem egy volt saját szerzemény, de arra is akadt példa, hogy a rendező beállt játszani kollégái közé, vagy netán mindhárom volt egy személyben (Pakucs Etelka néni például egy saját szerzeményű, rendkívül ízes és figyelemre méltó monológgal lépett fel.) Az öttagú zsűri elnöke Fodor Mihály rendező volt, tagjait pedig Jancsó Árpád, a Jádzó Társaság elnöke, Musát Gyula, a Kovászna Megyei Művelődési Központ igazgatója, Salamon Ferenc a Vigadó Művelődési Ház igazgatója és Imreh István dramaturg alkották. A zsűri kiértékelése a szervezők által elképzelt módon zajlott le: a hivatalos kiértékelő a közös vacsora során éjszakába nyúló parázs szakmai vitákba ment át. Apró üröm volt az együttlét örömében, hogy megfelelő szálláshely hiányában a résztvevők egy részét Sepsiszentgyörgyön szállásolták el, innen autóbusszal szállították őket a rendezvény helyszínére. A rendezvényt a szervezők eredményesnek ítélik, ugyanis a végső kiértékeléssel egybekötött díjkiosztás után több csoportvezető is ezirányú véleményének adott hangot, jelezve, hogy szívesen látnák községükben a vándor-rendezvény következő kiadását.
   (projektvezető: Imreh-Marton István – imrehistvan@yahoo.com)
  • I. Vidéki Színjátszó Találkozó

   2002. november 21-23. és december 12-15.

   A Kovászna Megyei Művelődési Központ, a Mikes Kelemen Vegyeskar Kulturális Egyesület által 2002 novemberében rendezett I. Vidéki Színjátszó Találkozó azzal a szándékkal jött létre, hogy alkalomról alkalomra a megye más-más helységében Romániai Magyar Nemhivatásos Színjátszók Egyesülete, a „Jádzó” Társaság két szakaszban valósította meg az amatőr színjátszók számára szervezett színész és rendezőképző tanfolyamát. Erre részben azért volt szükség, mert a részt venni óhajtók népes seregének nem sikerült közös nevezőre jutni a képzés időpontját illetően, ugyanis egy egész hétre semmiképp sem tudtak volna maradni. Másrészt a szervezők már kezdettől fogva két alkalomra szerették volna osztani a képzés idejét, hogy a résztvevőknek legyen lehetősége az első fázis során elsajátított tudást alkalmazni, majd az azzal kapcsolatban felmerült kérdéseket, problémákat ismét színházi szakemberekkel megvitatni és tisztázni. Az első munkafázisra 2002 november 21. – 23. között került sor. Ekkor Simon Balázs budapesti rendező foglalkozott a csoportokkal és vezetőikkel egy teljes hétvégén át. A hatékonyság kedvéért ugyanis minden csoportvezető három fiatalt is hozott saját társulatából, akik így nem csak megismerkedhettek más fiatalokkal, de más-más rendező keze alatt próbálkozhattak a színészmesterség kihívásaival. A pénteki nap ugyanis olvasópróbával telt el, a résztvevők Örkény Tóték című darabjáról vitáztak, majd míg a fiatalok drámajátékok segítségével ismerkedtek, a rendezők a darab értelmezési lehetőségeit beszélték meg egymással. A szombati napon közös játékokkal melegített be színész és rendező, idős és fiatal, és rövid ideig a leendő rendezőket is színészeik „bőrébe”, illetve helyzetébe bújtatták, hogy megtapasztalják a másik oldal szemszögét is. Ezek után csapatokra bontva kezdtek el dolgozni a rendezők által előző este kiválasztott, legfentebb két oldalas jeleneteken. Az egész napos munkát este ismét közös játékok, illetve a vezetők éjszakába nyúló beszélgetései oldották. Vasárnap az alkotók eljátszották egymásnak a párhuzamosan elkészített jeleneteket, majd Simon Balázs ezúttal moderátorként vezette le a produkciókat kiértékelő beszélgetéseket. Lévén, hogy a tanfolyam második szakaszára a budapesti rendező személyes elfoglaltsága miatt nem tudott visszajönni, a december 12. – 15. között sorra kerülő második fázisára a szervezők két hazai, ám a színjátszás, különösen az amatőr színjátszás terén jártas személyt hívtak segítségül. László Károly színész és Balogh András rendező már korábban is tartott nagy sikerű tanfolyamokat a Jádzó kérésére, így személyük már több résztvevő számára is ismerős volt. A három napos munka során ezúttal már nem egy közösen választott darabon dolgoztak, hanem minden csapat az általa előadni kívánt darab számukra problémásabb jeleneteivel foglalkozott. A kurzusvezetők a darabok széles választékával találkoztak a népszínműtől a drámáig, de arra is volt példa, hogy a tanfolyamvezetők egy-egy ballada vagy egyperces novella dramatizálásáról, netán a csapatvezetők szerezte színművekről kellett véleményt mondjanak. Esti lazításként, a javarészt diákokból álló színjátszók ötletére megszülettek az előadandó darabok paródiái is, amelyeknek fergeteges sikere már-már veszélyeztette a komoly munkafolyamatokat is. Ám a vasárnapi kiértékelő során már maguknak a gyerekeknek a szájából hangzott el, mennyire tisztában vannak az eredeti mű és a paródia közötti különbséggel, és hogy milyen tanulságos volt számukra komolyan venni mindkét játékstílust. A rendezői tanfolyam második szakasza azzal a közös ígérettel zárult, hogy a résztvevők egy későbbi közös fesztivál keretén belől bemutatják egymásnak az addigra befejezett, teljes műveket.
   (projektfelelős: Imreh-Marton István – imrehistvan@yahoo.com)

 •