Notice: Undefined index: user_lang in /home4/cultcov/public_html/index-akt.php on line 12
Kovászna Megyei Művelődési Központ
 • A csapatok anyagai

 • 2015. 10. 22.

  Színestollú pávamadár (kistelepülés kategória Páva)

  Hol volt, hol nem volt az erdőn innen és a dombon túl, az Árgyus patak innenső partján, a falu szélén egy töpörödött kicsi házban élt egy szegény özvegyasszony a gyermekeivel együtt. Nagy szegénységben éltek, hol volt mit enniük, hol nem. Nem volt egyebük csak egy kidűlt-bedűlt falú házuk meg egy apróka kicsi kertjük. 

 • 2015. 10. 22.

  A zágoni mesekunyhó lakói (nagytelepülés kategória: Zágon)

      A rohanó világban az emberek elfelejtik azokat az értékeket, amelyek igazán fontosak a család, a közösség, a falu, a nemzet számára. Az értékeket mi magunk teremtjük. alkotjuk, örököljük. A falu megtartó ereje a közösség együttműködésében, egységében van.
  Minden ember egy láncszem, nem számít mekkora, hanem az, hogy kapcsolódjon a lánchoz és egységet alkosson. A láncszem vékonyodhat, rozsdásodhat, rövidülhet, de nem szabad hagyni, hogy szemeire hulljon.     Ez a verseny lehetőséget ad, hogy megvizsgáljuk összetartó erőnket, próbára tegyük magunkat, hogy összekovácsoljuk a szétszéledt láncszemeket, a gyengéket megerősítsük, a meglévőket kifényezzük, mert az a falu él igazán, aki hallatja a hangját. Ezzel a versennyel bizonyítani akarjuk, hogy a zágoni „halovány csillag” nem is olyan halovány, hanem ragyog szépségében és egységében.Felséges királyunk, egy életünk, egy halálunk a kezedbe ajánljuk, de mi a próbákat kiálljuk.
 • 2015. 10. 22.

  Kincsás óriásai (nagytelepülés kategória: Sepsibodok)

      Örömmel jelentjük a tisztelt szervezőknek, hogy Sepsibodok népe is szeretne a király alattvalóinak táborához tartozni. A községet Kincsás óriásai képviselik. Örömünkre szolgál, hogy igen lelkes és színes a társaság, amely egyelőre 25 főből áll, de biztosak vagyunk benne, hogy ez a létszám még bővülni fog. A falu képviseletében minden korosztály részt vesz (8 évestől 60 évesig) illetve a foglalkozásunk tekintetében is széles a skála: diák, tanár, könyvelő, szülésznő, fordító, lelkipásztor, sajtóreferens, fodrász, óvónő, fejlesztő pedagógus.
      Döntöttünk, benevezünk, mert rég nem járt Bodokon király, mert szeretjük a kihívást, a csapatmunkát, a játékot. Szeretnénk jól érezni magunkat, szeretnénk összegyűjteni azokat az értékeinket, melyeket öregjeink őriznek, felkutatnánk „elveszett” hagyományainkat. Szeretnénk biztosítani egy szép és ízlésesen berendezett közösségi teret a falu aprajának-nagyjának. Reményeink szerint a vetélkedő összekovácsolja majd a közösséget és elősegíti a különböző korosztályok közeledését. Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk a néha már fakuló, szürkévé váló hétköznapjainkba becsempészni gyermekkorunk tündéreit, hercegeit, szívesen megfűszereznénk napjainkat egy kis varázzsal, varázsillattal.

 • 2012. 11. 20.

  Óriáspincekunyhó csapata - Maksa (nagytelepülés kategória)

  A csapat azzal a szándékkal nevez be a vetélkedőre, hogy a község gyerekeinek egy jó hangulatú játszóházat alakítson ki, ahová  a gyerekek mindig szívesen ellátogatnak.

  Mágori Melinda – 34 éves, igazgatónő
  Gajdó Eszter – 48 éves, tanítónő
  Oláh – Badi Ibolya – 32 éves, könyvelőnő
  Molnár Hajnal – 52 éves, könyvtárosnő
  Török Timea – 22 éves, tanítónő
  Ilyés Matild – 25 éves, aszisztensnő
  Györgyi Zsolt – 35 éves, lelkész
  Ilyés Levente - 25 éves, tanár

 • 2012. 11. 20.

  Égig érő Gidófa - Gidófalva (nagytelepülés kategória)

  Benevezésünk céljai:
  Ebben a rohanó, elmagányosodó világban szeretnénk megtalálni-visszatalálni egymáshoz az utat, hogy újból közel tudjuk érezni, közel tudjuk engedni magunkhoz a másik embert.
  Minőségi együttléteket szeretnénk, közösen gondolkodni, közösen tenni egy cél érdekében.
  Szeretnénk újra felfedezni a másokban rejlő értékeket, ezáltal gazdagítva egyéni tárházunkat.
  Újratanulhatnánk ük-, déd-, nagyszüleink idejében olyan jól működő közösségi életet: az együtt-egymásért való munkát, talán idővel visszaállíthatnánk a kalákázást is (mégha kezdetben csak kisebb körben).

 • 2012. 11. 20.

  Vadrózsák csapata - Nagyajta (nagytelepülés kategória)

  Tisztelt szervezők!

   Örömmel olvastam a „Mesekunyhó” pályázatukat! Csapatommal, ami még csak most van alakulóban vegyes korosztályúak vagyunk (7 – 34 év közöttiek), azért szeretnénk benevezni ebbe a versenybe, hogy minél több alkalommal együtt dolgozhassunk, kulturális eseményeket szervezhessünk, kutakodjunk, szórakozzunk és nem utolsó sorban, megnyerjük azt a szép ajándékcsomagot, ami csábított a játék benevezésébe.
      Tisztelettel kérjük benevezésünk elfogadását, az elkövetkezendőkben közöljük csapatunk nevét, tagszámát és azoknak életkorát, foglalkozását is.

 • 2012. 11. 20.

  Kreatív Gyerekkuckó csapata - Vargyas (nagytelepülés kategória)

  A Kreatív Gyerekkuckó Vargyas községet képviseli, a baróti FIBE egyesület által pályázunk.

  Tagjai: Dobai Mária (26), Pataki Izolda (25), Farkas Margit (25), Varga Zsuzsa (22), Varga Tímea (27), Dobai Ivet (14), Máthé Zsuzsa (14), ezenkvül a falu közösség, önkéntesek, szimpatizásaink.

  Szervezet rövid bemutatása:

  Három éve tevékenykedünk, fő foglalkozási körünk kézműves foglalkozások levezetése gyerekek, ifjak számára. Kézműves tevékenységeink célja, hogy nyugodt, derűs, családias légkör teremtésével olyan értelmi képességeket és gyakorlati készségeket fejlesszünk, melyek megengedik a gyerekeknek, hogy megismerjenek, megnevezzenek és azonosítsanak különböző munkaeszközöket és anyagokat; érvényesítsék munkájuk során elképzeléseiket, így készítsenek eredeti, egyéni munkákat. Kerüljék a giccset, népi motívumokkal díszítsenek, ugyanakkor mai modern technikákat is alkalmazzák; és mindezeket használják fel környezetük szépítésére.

  Azért jelentkeztünk a Mesekunyhó pályázati felhívásra, hogy megmérettessük magunkat, csapatunkat erősítsük, továbbá, hogy motiváljuk a helyieket, hogy vegyenek részt minél több versenyfelhívásban.

 • 2012. 11. 19.

  Kökény csapata - Kökös (nagytelepülés kategória)

  Őfelségednek jelenti alázatos szolgája, hogy az üdők változnak s a téli szelek sem úgy fúnak mint régen, s mintha a csillagok fénye es erősebben világítanák bé a falu utcáit.
      Az idő nem volt kegyes az alattvalóidhoz. Öregapáink még emlékeznek arra a két nagy háborúra, ahova a mindenkori legderekabbakat mük es elküdtük küzsdeni. Met azétt mük sem vagyunk éppen azok a fajták, akik őfelségedet akkor hagyják a legnagyobb bajban amikor legkeserübb az étel s az italnak sincs semmi íze. Oda es vesztek jó páran a bátrabbak közül s állítottunk es egy nagy követ a falu közepibe s az összesnek belévéstük a nevit. S míg Őfelséged béjárt hetedhét országot, alighogy vége lett a második háborúnak es, bolondok vették kezikbe a sorsunkot. Ezek aztán el es herdáltak mindent, s nemcsak az övékét hanem a miénket es. Akinek födje volt azt, s kinek marhája volt azt fogták s vitték. Akkoriban még az öreganyáink ünnepkor es úgy sírtak hogy „jaj drága leánykám, jaj drága vagyonkám.” S ez nem egy két napot tartott, több szolgaidőbe es tellett amíg a sok keserv nem jut minden napnyugtával eszünkbe. S amikor a bolondok es mind elűzettek s a dolgok más irányba tértek, s mintha igazodni kezdtek forma a nap s a csillagok járásához, akkor sem lett úgy, ahogy azt a bölcsek meséiből tudjuk. S az emberek azután es olyan keserű képet vágtak, mind az egyszeri legény a szomszéd faluból aki éretlen kökényt evett.

      

 • 2012. 11. 19.

  Lotilko csapata - Bölön (nagytelepülés kategória)

  Csapatunk egy része 2006-ban részt vett a Kovászna Megyei Művelődési Központ által szervezett „Háromszék Legfiatalosabb Települése” ifjúsági vetélkedőn, ahol első díjat nyert nagytelepülés kategóriában. Ezen vetélkedő ideje alatt, majd a vetélkedőt követő első két évben településünk fellendült a kulturális eseményeket illetően.

  Ez a vetélkedő egy újabb kihívás csapatunk számára, amely segíteni fogja közösségünket. Úgy érezzük, hogy közösségünkben nemcsak ifjak, nyugdíjasok klubja kell hogy létezzen, hanem kisóvodások mesekunyhója is.

  Elképzelésünk szerint, ha kiálljuk a hét próbát, a mesekunyhó bölöni teltházban kap helyet, ahol működik a nőegylet, nyugdíjasklub, néptáncoktatás stb.

  Óvónőink felvállalják, hogy a nőegylet alkalmával a gyerekeket a mesekunyhóban foglalják majd le, hogy több fiatal anyuka tudjon részt venni a találkozón, valamint nemcsak efajta találkozókon, hanem hétvégi délutánonként is összefogják a mesekunyhó lakóit és óvodán kívüli közös programot szervezenek az érdeklődőknek.

 • 2012. 11. 19.

  Hol volt, hol nem volt Árkoson csapat (nagytelepülés kategória)

  A „Hol volt, hol nem volt Árkoson” csapat fiatal, nemrég Árkosra költözött családokból (felnőttek 34-46 év között, gyerekek 5-12 év között) és az árkosi Gelei József Általános Iskola diákjaiból áll. Csapatvezetőnk, Szabó Éva, árkosi tanító néni.

      Mi Fészekrakók 5 éve alkotunk egy közösséget, azóta szervezünk kulturális, hagyományőrző, közösséget összefogó rendezvényeket. A táncház mellett az adventi koszorúkészítés, a karácsonyi vásár, a közös kalácssütés és kolbásztöltés, a kántálás, a húsvéti tojásírás vagy a gyermeknapra szervezett programjaink mostanra már kihagyhatatlanok a falu életéből. S bár néha kritikus szemmel néznek minket az őshonos falusiak, azért most már szép számmal eljárnak a rendezvényeinkre, biztatnak, sőt újakat kezdeményeznek.

  Rendezvényeink középpontjában a gyerekek állnak.

  A vetélkedőn való részvétellel szeretnénk közelebb hozni a meséket a gyerekek és persze a felnőttek lelkéhez. A próbatételek ugyanakkor jó lehetőséget teremtenek arra, hogy csapatban dolgozzunk, hogy az árkosi és nemrég árkosivá lett gyerekek, családok közelebb kerüljenek egymáshoz. Reméljük, hogy idővel a diákok szülei is csatlakoznak hozzánk.

              Azt tapasztaljuk, hogy igény van közösségi rendezvényekre, közösségi összejövetelekre. A gyerekeknek is, nekünk, felnőtteknek is nagy élményt jelent, ha közösségben gazdagodhatunk mesés élményekkel. A lelkünk is gazdagodik ezáltal, ugyanakkor megtapasztaljuk a közösségben létezés örömét.

 • 2012. 11. 15.

  Szederinda csapata - Páké (kistelepülés kategória)

  Csapatunk magába foglalja a különböző korosztályú gyerekeket: óvódásoktól a felső tagozatig (kb.20 személy), de szerepet vállal az ifjúság (kb. 10 személy), valamint a közép és idős korosztály is. A falu „világában” bátran és magabiztosan veszünk részt bármilyen megvalósításban. Szeretjük a közösségünket, számos közös programot szervezünk faluszinten. Egymást támogatjuk és húen ápoljuk a néphagyományokat. És ezt mindig így tesszük közösen a közért, egymásért. A falu összlakosságának száma kb. 300.

 • 2012. 11. 15.

  Ludas Matyi csapata - Kézdiszentkereszt (nagytelepülés kategória)

  Iskolánkban az 1950-es években az oktató-nevelő munka egyik színfoltja volt a bábozás. 1954-ben Nagy Éva tanárnő javaslatára és Kerezsi András igazgató irányítása mellett született meg a Ludas Matyi bábszínház, amely nemcsak a tanulók és a szülők rokonszenvét nyerte el rövid idő alatt, hanem – országos turnéi során – szakmai berkekben is elismerésre tett szert.

 • 2012. 11. 15.

  MESEFOLT A MARTOKON - Fotosmartonos (kistelepülés kategória)

  MESEFOLT A MARTOKON születése

  Hol folt, hol nem folt, ott ahol az idő és az Olt kiasszony folyt, Bede mesés házánál élt egy maroknyi nép. Egy szép napon békéjét tatár dúlta szét, s ki tuda, martokra menekülvén tovább foltokban élt.
  A martokon a foltok addig nőttek, amíg két településbe nem tömörültek. Így született meg a Fo(l)tos és Marton(os).
  Jöttek-mentek a századok, s Fót és Mart népe a köztük lévő távolságot közelíteni óhajtván közös templomi hajlékot álmodott. A munka 7 hét nap tüze alatt folyt. A megépült templom tornya az Égbe kiáltván iskolát szült. Mostanra a lélek és a tudás életfája mesekunyhót bimbózni kíván.
  A mai Fót és Mart, azaz Fotosmartonos népe újból összeüle, hogy a hét próbát véghezvigye. Összefoga a falu apraja-nagyja, földművese és tanítója, számuk így növe harmincháromra. Így lett e csapat, s neve Mesefolt a Martokon.
  Az apró nép játékos kedvét és szellemi épülését szem előtt tartva, hagyományainkat és szokásainkat híven ápolva, nagyszüleink meséit életre hívva, csapatunk arra az elhatározásra juta, hogy szegénylegény módjára elindulva a TV-t és az internetet mesekunyhóra váltsa.
  Aki nem hiszi, járjon utána...
 • 2012. 11. 15.

  Búzavirág csapat - Bibarcfalva (kistelepülés kategória)

  A bibarcfalvi "Búzavirág" csoport 2011-ben alakult Tordai Iluska önkéntes segítségével. A csapat 25, III-X. osztályos, 10-17 év közötti diákból áll. Fő célkitűzéseink között szerepel a néphagyományok ápolása, minden eddigi tevékenységünkben ez volt az elsődleges szempont.
  A Mesekunyhó nevet viselő versenybe azért neveztünk be, hogy tapasztalatot szerezzünk, tovább tanuljuk a közös munka fontosságát, a verseny feladatai komoly kihívást jelentenek számunkra, hisz első alkalom számunkra egy versenyben való részvétel. (Veres Judit, X. osztályos tanuló)
 •  
 •