• Háromszék Legfiatalosabb Települése

  «« vissza
  • Időszak: 2006. január – 2010. február
   Helyszín: Kovászna megye

   2006. január 1. – szeptember 30. - A vetélkedő rövid története, résztvevői, erdeményei:

   A Kovászna Megyei Művelődési Központ a 2006-os évet az IFJÚSÁG ÉVÉNEK nyilvánította és ennek szellemében meghirdette a “HÁROMSZÉK LEGFIATALOSABB TELEPÜLÉSE” megyei vetélkedőt.
   A vetélkedő céljai:

   1. A közművelődési élet és a következetes ifjúsági munka fellendítése a háromszéki településeken.
   2. Hagyományápolás és közösségfejlesztés.

   A vetélkedőre benevezni 2005. december 16-ig lehetett kis- és nagytelepülésről egy ifjúsági csoportnak vagy civil szervezetnek, a megye városaiból együttműködési szerződés alapján min. 1 ifjúsági civil szervezetből és min. 2 érdekcsoportból álló közös csapatnak. A városok esetében megengedett volt több közös csapat nevezése is.
   A benevezéshez szükséges dokumentumokat (9 hónapos eseménynaptár, 3 éves működési terv – fenntarthatósági - és programterv, együttműködési szerződés, irodahelyiségre vonatkozó bizonylat stb.) 9 csapat tette le, így a vetélkedőn a megye 6 települése és 2 városa indult.

   Kistelepülés kategória: 
   Kisbacon – Bodvaj Ifjúsági Egyesület

  • Nagytelepülés kategória:
   Bölön - Bölöni Ifjúsági Csoport
   Csernáton - Ika Ifjúsági Egyesület
   Gelence - Bodor György Kulturális Egyesület
   Torja - Torjai Teleház Egyesület
   Uzon - Atlantisz Kulturális Egyesület

  • Város kategória:

  • Sepsiszentgyörgy – Turulmadár:

   1. Erdélyi Magyar Ifjak – helyi szervezete
   2. Sepsiszentgyörgyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet
   3. Bölöni Farkas Sándor Cserkészcsapat

   Sepsiszentgyörgy – A Csapat:

   1. Mikes Kelemen Diáktanácsa
   2. Székely Mikó Kollégium Diáktanácsa
   3. Református Kollégium Diákpresbitériuma
   4. KOVAKŐ – sepsiszentgyörgyi tagozat>
   5. KMDO – sepsiszentgyörgyi tagozat

   Kézdivásárhely – NEXT:

   1. Next Egyesület
   2. Uránia Filmszínház
   3. Bod Péter Tanítóképző Diáktanácsa

   A csapatok tevékenységének pontozása:
   A versenyszabályzat összeállításánál széleskörű pontozási és értékelési kritériumrendszert dolgozott ki a szervezőcsapat és a zsűri. A csapatok tevékenységének értékelése három nagy ismérv alapján történt: a megszólított célcsoportok, a programok jellege és reklám illetve médianyilvánosság szerint.
   A pontozott tevékenységek kategóriái: egyszeri rendezvények és állandó programok (jellegűk szerint: közművelődési, ismeretterjesztő, hagyományőrző, közösségfejlesztő, kapcsolatépítő, környezetvédő, sport és szabadidős, szociális stb.), gyűjteményszervezés, kiadványok, leadott pályázatok, forrásteremtés támogatóktól.
   A zsűri tagjai: Imreh-Marton István, a Kovászna Megyei Művelődési Központ igazgatója, Tischler Ferenc, a Kovászna Megyei Ifjúsági Igazgatóság vezetője és Farkas Anna, a Kovászna Megyei Művelődési Központ főkönyvelője. 
   Nyeremények:
   Közösségi ház felszerelése (kistelepülés és nagytelepülés kategóriákban): számítógép, nyomtató, szkenner, multifunkcionális gép, telefonkészülék, internet bérlet, mobiltelefon. Számítógép programokkal együtt.
   Közösségi ház felszerelése a város esetén: 2 számítógép programokkal, nyomtató, szkenner, multifunkcionális gép, telefonkészülék, internet bérlet,  bútorzat, két mobiltelefon.
   MÉRFÖLDKÖVEK – közép-dunátúli tanulmányút háromszéki fiataloknak.

   2006. október 22. – Záróünnepség

   A vetélkedő eredményhirdetése az Őszi Közművelődési Napok zárórendezvényén történt.
   Az ünnepélyes díjátadót megelőlegezve, az értékelés nemcsak statisztikai kimutatásokból állt, hanem élménybeszámolók hangzottak el, ugyanis minden benevezett csapatról egy-egy értékelő kisfilm készült.  A vetélkedő nyertesei: Turulmadár Ifjúsági Egyesület (Sepsiszentgyörgy), Bölöni Farkas Sándor Kulturális Egyesület (Bölön), Bodvaj Ifjúsági Egyesület (Kisbacon).    
   A három kategória nyertes csapatai szerződést kötöttek a Kovászna Megyei Művelődési Központtal, amelynek értelmében a zsűri által jóváhagyott működési terveknek megfelelően 3 évig IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ IRODÁKAT működtettnek.
   Az irodák működési feltételei között szerepelt, hogy a  csapatok a nyereményt nem profitorientált célra használhatják, a helyi közösség számára hetente legkevesebb 10 órát nyitva kell tartaniuk, évente egy nagyrendezvényt meg kell szervezniük, évente 2 pályázatot le kell adniuk. A 3 éves megfigyelési időszakot (2007-2009) követően, a nyeremények jogtulajdonosai  az ifjúsági szervezetek lettek.
   Az irodahelyiség felszerelésének fenntartási költségeit:

   1. Az első évben 100%-ban a Művelődési Központ fedezte.(2007)
   2. A második évben 50%-át a Művelődési Központ fedezte, a másik 50%-ot bevételekből kellett megoldania. (2008)
   3. A harmadik évben 100%-át a csapat saját forrásaiból kellett megoldania.(2009)

   A vetélkedő eredményei:

   1. A csapatok jobban figyelnek a médianyilvánosságra!
   2. A csapatok tudomást szereztek egymásról, figyelemmel kísérhették egymás tevékenységét, ötleteket merítehettek egymás programjaiból.
   3. A torjai csapat a vetélkedő hatására széleskörű célcsoporttal foglalkozott.
   4. Uzon település civil szervezeteinek, intézményeinek összefogása, együttműködése.
   5. A gelencei fiatalok csapatba szerveződése és tevékenykedése.
   6. Pályázati együttműködés a torjai csapat és a kézdivásárhelyi csapat között.
   7. Hosszútávú együttműködési tervek a Torjai Teleház Egyesület és a csernátoni Ika Ifjúsági Egyesület között.
   8. A sepsiszentgyörgyi Turulmadár csapatban 3 különböző ifjúsági közösség tevékenykedik közös célokért, segítik egymást, a vetélkedő hozta szabályokkal rákényszerültek, hogy átgondolják saját és közös dolgaikat.
   9. A csernátoni csapat esetében a vetélkedő több pályázat leadását generálta. 
   10. A csernátoni csapat rájött, hogy nem a programok mennyisége, hanem minősége számít.
   11. A csernátoni csapat újra kívánja szervezni saját csapatát és egy új stratégiát kidolgozni, amire alapozná a jövőben tevékenységét.
   12. A bölöni csapat hatására elindult egy nagyon lendületes ifjúsági, közösségteremtő és hagyományőrző munka.

    2006. november 5-12. -  MÉRFÖLDKÖVEK– középdunántúli tanulmányút

   Helyszínek: Veszprém, Tatabánya, Esztergom, Dunaújváros, Várpalota, Székesfehérvár, Tótvázsony, Nagyvázsony, Magyarpolány, Hajmáskér, Tata.
   A tanulmányút során a résztvevő szervezetek vezetőinek lehetőségük volt betekinteni olyan magyarországi ifjúsági és ifjúsági szolgáltató szervezetek életébe, amelyek tevékenységükkel településeiken, régiójukban vagy nemzetközi szinten  innovatív ifjúsági munkát végeznek, „mérföldköveknek” számítanak. A tanulmányút során a háromszéki résztvevőknek lehetőségük nyílt kapcsolatépítésre a közép-dunántúli szervezetekkel, egymás közötti csapatépítésre és a megszerzett tapasztalatokat hatékonyan beépítették saját szervezeteik mindennapi életébe. Románia Európai Uniós csatlakozását megelőzően, a háromszéki szervezeteknek lehetőségük volt a már EU-s tapasztalatokkal rendelkező magyarországi szervezetektől tanulni, ifjúságfejlesztő mintákat és sikeres projektötleteket átvenni.

  • A nyeremény és tanulmányutat követő közös tervek:

   1. Bálványosi vár takarítását célzó munkatábor, a torjai Teleház Egyesület kezdeményezése. Ez a projekt egy lehetőséget nyújt a közös együttműködésre, amire pozitívan reagált a Turulmadár csapata, a csernátoni Ika Ifjúsági Egyesület, így 2007 júliusára tervezett tábor előkészítő, végrehajtó és útómunkálataiban is részt kívánnak venni az említett csapatok.
   2. Háromszéki ifjúsági szakmai és imformációcserét célzó hálózatot szeretnének elindítani a szervezetek, közös képzéseket, találkozókat terveznek.
   3. A Félúton Program interregionális hálózatnak tagszervezetei lettek, amely 3 országból (Szlovákia, Magyarország és Románia) 42 ifjúsági és ifjúsági szolgáltató szervezetének együttműködésén alapszik.

   2010. február 17.  - A projekt lezárása

   A projekt lezárására 2010. február 17-én került sor, a Bod Péter Megyei Könyvtár, Gábor Áron termében, ahol a projekt ismertetését követően a ifjúsági irodákat működtető szervezetek, tartották meg tevékenységi és élmény beszámolójukat.
   A három év méltó lezárásaként, a szervezetek egy kis batyut kaptak így jelképezve, hogy önálló útra léptek. Az ünnepség záró mozzanataként a Turulmadár Ifjúsági Iroda berkeiben tevékenykedő Tobacco zenekar lépett fel és teremtett jó hangulatot.
   TURULMADÁR IFJÚSÁGI IRODA – www.turuliroda.ro
   KISBACONI IFJÚSÁGI IRODA – www.kisbacon.hu

   A projekt és a vetélkedő ötletgazdája és szervezője:
   Kovászna Megyei  Művelődési Központ
   Partner:
    Kovászna Megyei Ifjúsági Igazgatóság
   Támogatók:
   Kovászna Megye Tanácsa
   COSYS K.F.T.
   Hard Trading
   Országos Ifjúsági Hatóság (ANT)
   Médiapartner:
   MIX FM Rádió és a Háromszék Napilap

   Projektfelelős: Péter Orsolya – peterorsi79@yahoo.com

 •