• Ştiri şi actualităţi

 • 2021. 09. 28.

  Rezultatele concursului

  Centrul de Cultură al Județului Covasna acordă finanțări nerambursabile pentru editări de reviste literare pentru copii și tineri, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și 21 decembrie 2021.
 • 2021. 09. 26.

  Varmeli – o formă de autenticitate ce se naşte din întîlnirea dintre trecut şi prezent

  Unul dintre obiectivele fundamentale ale Centrului de Cultură al Judeţului Covasna este protejarea şi cultivarea autenticităţii, în toate formele sale de expresie, iar prin acest text de sociologie culturală vă supunem atenţiei o formă de autenticitate ce se naşte din întîlnirea dintre trecut şi prezent. O întîlnire în care e vorba implicit despre cum se moşteneşte / transmite mai departe un set de valori din care face parte şi ELEGANŢA. Prin acest text, punem de fapt în discuţie o formă de cultivare a valorilor tradiţionale extrem de importantă, pentru că răspunde unei nevoi fundamentale a omului: nevoia de a se îmbrăca. Este vorba de arta vestimentară de inspiraţie folclorică, pe terenul căreia activează şi o creatoare din Sfîntu Gheorghe, care în septembrie 2021 a reprezentat judeţul Covasna la Conferinţa internaţională cu titlul Veşminte de altădată şi de astăzi.

 • 2021. 09. 23.

  Sărbătoarea kürtőskalács-ului se întoarce!

  După o pauză de un an, aromele inconfundabile ale cozonacului secuiesc vor umple din nou Piața Centrală din Sfîntu Gheorghe, iar asta înseamnă că va prinde viaţă Ediţia4 a unei mult-aşteptate Sărbători : Kürtőskalács – Festivalul Deliciilor Dulci, programat a se desfăşura între 2-3 octombrie 2021.

  Festivalul a intrat deja în tradiţia comunităţii, drept urmare şi anul acesta se va desfăşura sub forma unei Sărbători populare, al cărei scop a rămas acelaşi : să trăim bucuria de a fi împreună, în toată diversitatea noastră, în jurul unor ispititoare arome dulci, în jurul celebrului Concurs Kürtőskalács-ul Anului în Ţinutul Secuiesc şi în inima Tîrgului de produse tradiţionale, dar şi în jurul unor programe culturale pentru toate vîrstele.

  Activităţile pentru copii se vor desfăşura sub genericul „De la spic pînă la cozonac”. Centrul de Cultură al Judeţului Covasna va organiza Școala micului maestru în prepararea kürtős-ului, unde copiii vor fi învățați cum trebuie preparat cozonacul secuiesc, iar pe parcursul unor activităţi interactive, cei mici vor afla de povestea spicului de grîu, cu toate episoadele sale : cum se face făina din cereale, cum se frămîntă aluatul dospit şi cum se coace cozonacul kürtős.

  Kürtőskalács – Festivalul Deliciilor Dulci este organizat de Consiliul Județean Covasna, în parteneriat cu Primăria municipiului Sfîntu Gheorghe. Co-organizatori: Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, Casa de cultură Kónya Ádám, Centrul de Cultură al Județului Covasna, Organizația Asociațiilor Fermierilor din Ținutul Secuiesc, Tega SA.

 • 2021. 09. 23.

  Cîştigătorii Concursului pentru înnoirea identităţii vizuale a Zilelor Ţinutului Secuiesc

  Organizatorii Zilelor Ţinutului Secuiesc au lansat în iulie un Concurs de proiecte pentru înnoirea identităţii vizuale a acestui Program cultural, de anvergură regională, în sensul că este produsul unui parteneriat cultural între Consiliile Judeţene Covasna, Harghita şi Mureş.

  Concursul s-a desfăşurat conform Regulamentului din Apelul de participare, ultima sa etapă constînd în jurizarea celor 27 de lucrări înscrise în competiţie şi desemnarea cîştigătorilor celor două premii : Premiul Juriului şi Premiul Publicului. Cel mai important premiu, în valoare de 3000 lei, a fost decis în urma evaluării lucrărilor de către un Juriu alcătuit din trei reprezentanţi ai Centrului de Cultură al Judeţului Covasna şi doi profesionişti în domeniul artelor vizuale, Csaba Damokos şi Balázs Gábor. Juriul a considerat că lucrarea lui Bács Botond este cel mai bun concept vizual înscris în Concurs, cîştigînd astfel premiul de 3000 lei. Premiul Publicului, adică lucrarea care a primit cele mai multe like-uri pe facebook, a revenit artistei Kinga Pálfi.

 • 2021. 08. 23.

  Concurs

  Centrul de Cultură al Județului Covasna acordă finanțări nerambursabile pentru editări de reviste literare pentru copii și tineri, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și 21 decembrie 2021.
 • 2021. 08. 10.

  Atelierul de Dans Popular şi Dezvoltare în Echipă din Lunca de Jos

  În perioada 1-7 august 2021, în Complexul Boros din Lunca de Jos s-a desfăşurat Ediţia XIV a Atelierului de Dans popular şi Dezvoltare în echipă – Miriapod/ Százlábú, un proiect iniţiat şi coordonat de referentul instituţiei noastre în domeniul folclorului coregrafic, Virág Endre. Anul acesta, Atelierul de dans popular şi dezvoltare în echipă a reunit 170 de copii şi tineri ce activează în Ansmblul Miriapod/ Százlábú, cărora, timp de o săptămînă, li s-au oferit toate condiţiile pentru a se întoarce în timp, pe vremea bunicilor şi străbunicilor, şi pentru a trăi în universul material şi spiritual în care s-au născut cîntecele şi dansurile tradiţionale pe care ei le învaţă şi pe care vor să le salveze de la dispariţie. Este vorba de o întoarcere în timp care este posibilă doar într-un spaţiu cultural cu totul special, cum este cel din satul Lunca de Jos, unde cele 14 căsuţe-muzeu oferă condiţii de viaţă în stil tradiţional, datorită vecinătăţii cu pădurea şi aerului curat şi revigorator, datorită peisajului de o frumuseţe unică, datorită sătenilor ce păstrează în forme vii cîntecele şi dansurile tradiţionale specifice locului, datorită spaţiului oferit de Şura de dans, unde se desfăşoară lecţiile şi reprezentaţiile de dans tradiţional.

 • 2021. 07. 16.

  Concurs de proiecte pentru noua identitate vizuală a Zilelor Ţinutului Secuiesc

  Organizatorii Zilelor Ţinutului Secuiesc lansează un Concurs de proiecte pentru reînnoirea identităţii vizuale a acestui Program cultural. Concursul este deschis graficienilor şi grupurilor de creaţie din domeniul comunicării vizuale şi are drept SCOP: descoperirea şi alegerea unui proiect de identitate vizuală inovator, cu elemente care să funcţioneze unitar şi care să valorifice creativ marca identitară a denumirii istorice Ţinutul Secuiesc.

  Despre Zilele Ținutului Secuiesc

  Lansat cu 12 ani în urmă, Zilele Ţinutului Secuiesc este un Program cultural conceput a se desfăşura în toamna fiecărui an şi este produsul unui parteneriat cultural între Consiliile Judeţene Covasna, Harghita şi Mureş. Este vorba de un Program ce reuneşte cele mai diverse proiecte şi fapte de cultură (concerte, spectacole de folclor muzical şi coregrafic, reprezentaţii teatrale, expoziţii de arte vizuale, întâlniri cu scriitori, dezbateri, lansări de carte, etc), în cât mai multe localităţi din cele trei judeţe partenere, mai ales în localităţile unde evenimentul cultural ajunge mai greu.

  În esenţă, Zilele Ţinutului Secuiesc este un Program cultural ce se integrează în efortul de aface din cultură un adevăratinstrument de comunicare şi dezvoltare comunitară şi regională, iar SCOPUL său este: să stimuleze resursele creative din zonă, să activeze şi să formeze noi publicuri, să încurajeze parteneriatulcultural între instituţiişi localităţi din Secuime, pentrua exploata împreună, şi în folosul comunităţilor locale, VALOAREA DE BRAND pe care denumirea istorică de Ţinutul Secuiesc o are.


  vezi în file conţinutul Apelului de participare, respectiv Regulamentul Concursului

 • 2021. 07. 07.

  Apel de participare la Concursul de Artă Plastică Contemporană – Care este mitul tău?

  Consiliul Județean Covasna și Centrul de Cultură al Județului Covasnaîn colaborare cu Primăria oraşului Covasna, Galeria Kádár László din Covasna, Asociația pentru Educație Publică Kőrösi Csoma Sándor şi Institutul Național pentru Cultură– lansează Apelul de participare la Concursul de Artă Plastică Contemporană, cu tema Care este mitul tău? Concursul se desfăşoară în cadrul evenimentului Zilele Kőrösi Csoma Sándor şi este dedicat marelui cărturar omagiat.

  Ideea fundamentală a Concursului de Artă Plastică Contemporană Care este mitul tău? se regăseşte în următorul text:

  Într-una dintre scrisorile sale, Kőrösi Csoma Sándor preciza: "Am decis să-mi părăsesc patria și să vin în Orient, asigurându-mi cum oi putea pâinea mea de toate zilele, dedicându-mi viața unor discipline, care în viitor vor fi de folos lumii științifice și vor putea arunca o lumină aparte peste unele date încă neclare din istoria neamului meu”.

  Exploratorul, filologul şi orientalistul Kőrösi Csoma Sándor a plecat spre o lume îndepărtată, printre popoare străine, unde el credea că va găsi rădăcinile şi sensurile existenţei poporului său şi ale lui însuşi.

  Prin acest Apel, îi provocăm pe artişti să caute răspunsuri la care opera şi viaţa lui Kőrösi Csoma Sándor ne îndeamnă să reflectăm.

  Dacă există o nevoie de exprimare şi arta răspunde acestei nevoi, atunci cum se manifestă nevoia afirmării identităţii colective în creaţia unui artist? În ce măsură cauzele naţionale ale unor popoare contribuie la nevoia de autoexprimare artistică şi la crearea unui limbaj artistic profund personal și autentic? În ce măsură sentimentul de a te simţi acasă şi de a aparține undeva ne leagă de pământul natal, ori mai degrabă ne putem regăsi patria şi în mijlocul unor comunități îndepărtate? În ce măsură simțim nevoia interioară de a valorifica în propriile creaţii universul de motive specific comunității / naţiei noastre, sau resimțim ca fiind mai familiar universul de motive din mitologia altor popoare, cum ar fi, de pildă, transavangarda italiană, realismul magic?


  vezi în file întregul Apel şi condiţiile de participare!

 • 2021. 06. 01.

  Sfîntu Gheorghe din Secuime – copilul teribil al României culturale

  Cultura este joc, un vital joc de comunicare, iar Sfîntu Gheorghe a devenit copilul teribil al României culturale, prin curajul său de a miza pe deschiderea unor spaţii de întîlnire cît mai diverse, unde comunitatea locală şi oaspeţii săi de pretutindeni să fie mereu ispitiţi cu chemarea : intră în joc! Carevasăzică, de 1iunie sărbătorim copiii şi, odată cu ei, îl sărbătorim şi pe al nostru Sfîntu Gheorghe, ale cărui oferte culturale mizează pe o comunitate de spectatori de toate vîrstele, care au însă în comun atributele copilăriei / tinereţii: curiozitate, curaj, dinamism, spirit ludic, ceva melancolie şi puţină nebunie.

 • 2021. 05. 19.

  Cum se integrează instituţia noastră într-un program de educaţie civică de maximă actualitate

  Nimic din tot ceea ce moşteneşte sau construieşte o comunitate nu poate fi păstrat şi valorificat, dacă membrii comunităţii nu sînt implicaţi în procese de înţelegere şi însuşire a practicilor prin care comunitatea se poate feri de autodistrugere şi poate rezista la diverse încercări de dezbinare. Iar aceste procese de înţelegere şi însuşire a practicilor de apărare individuală şi comunitară trebuie să pornească din şcoală şi să continue în familie şi prin diverse proiecte de educaţie aplicată, cum este, de pildă, programul de educaţie civică aplicată în ecologie rurală şi urbană, prin care instituţiile publice şi ong-urile din judeţul Covasna au declarat război gunoaielor.

  Copiii şi tinerii din Ansamblul de dans popular Százlábú/Miriapod, care funcţionează în cadrul Centrului de Cultură al Judeţului Covasna, au învăţat cele mai importante lecţii de cultură civică în timpul numeroaselor turnee prin Europa, curăţenia din spaţiile publice ale localităţilor urbane şi rurale, din ţările pe unde au dansat şi cîntat, devenind lecţii de neuitat.

 • 2021. 05. 17.

  Expoziţia Komárno şi Háromszék în oglinda artei fotografice

  Vineri, 21 mai, Piaţa Libertăţii din Sfîntu Gheorghe va deveni un spaţiu-oglindă pentru două regiuni care încearcă a se cunoaşte şi a se promova reciproc, prin implicarea într-un proiect de parteneriat cultural. Este vorba de Caravana Artelor, un proiect de artă fotografică, care a început în 2018, graţie unei invitaţii a Ministerului Resurselor Umane din Ungaria, cînd regiunile partenere au fost judeţul Covasna şi Muravidek din Slovenia. În primăvara lui 2021, Proiectul a ajuns la episodul2, iar etapa lui finală este Expoziţia Komárno şi Háromszék în oglinda artei fotografice de data aceasta, rod al parteneriatului dintre Centrul de Cultură al Judeţului Covasna şi Clubul de Fotografie Helios din Komárno (Slovacia).

  La Apelul de participare lansat de Centrul de Cultură al Judeţului Covasna au răspuns 21 de artişti fotografi covăsneni, care au trimis peste 200 de imagini. Materialul expoziţional din regiunea parteneră a fost selectat din lucrările membrilor Clublului de Fotografie Helios din Komárno, un club cu o istorie de 60 de ani. Astăzi, Clubul-Foto Helios din Port-Komárno, cu sediul în clădirea Palatului Zichy din Komárom, este recunoscut drept unul dintre cele importante cluburi de artă fotografică din Slovacia.

 • 2021. 05. 12.

  100 de ani de la naşterea Imnului Secuiesc

  În 2021, Imnul Secuiesc împlineşte 100 de ani, iar Consiliul Judeţean şi Centrul de Cultură al Judeţului Covasna organizează, în octombrie, un simpozion pe tema naşterii poemului şi a muzicii, despre care circulă multe legende. O întîlnire ştiinţifică la care vor participa etnografulIldikó Kriza, istoricul Balázs Ablonczy, istoricul Nándor Bárdi, cercetătorul Zoltán Katona, reprezentanți ai familiei Csanády.

 • 2021. 05. 10.

  Cum se face pasul de la dansurile tradiţionale la cultura civică

  Din 2006, cînd spunem Százlábú/Miriapod, spunem numele unui Ansamblu de Dans Popular, pe care coregraful-dansator-etnograf EndreVirág l-a transformat într-un adevărat Atelier de Creaţie, unde copiii şi tinerii, cu vîrste între 7 şi 18 ani, se joacă pe terenul muzicii şi dansurilor tradiţionale. Este o joacă prin care se formează un reflex uman extrem de important, REFLEXUL DE A PROTEJA şi a păstra în forme vii valorile tradiţionale autentice ale comunităţilor. Un reflex care înseamnă că, în AnsamblulSzázlábú/Miriapod, odată cu dansurile tradiţionale, copiii şi tinerii învaţă să fie responsabili, învaţă să PROTEJEZE tot ceea ce este în pericol de contaminare.

  Aşa se face că, weekend-ul trecut, Miriapoadele nu au stat pe gînduri şi au răspuns imediat la chemarea Bisericii Reformate din Angheluş de a ocroti / curăţa mediul înconjurător al unui sat aflat în pericol de contaminare. Bravo, Miriapozilor!

 • 2021. 05. 07.

  Sărbătoarea ouălor roşii de Paşti de la Brădet, Ediţia26

  Anul trecut, Sărbătoarea ouălor roşii de la Brădet a fost anulată din cauza pandemiei, dar Ediţia26 a acestui eveniment tradiţional s-a desfăşurat în această primăvară, a treia zi de Paşte, marţi, 4 mai 2021, la Căminul Cultural Floroaia Mare (Căminul Cultural din Brădet devenind Centru de vaccinare anticovid).

  Sărbătoarea s-a desfăşurat cu respectarea regulilor impuse de pandemie : locurile au fost limitate şi rezervate invitaţilor; participanţii au purtat măşti pe toată durata evenimentului şi au respectat distanţarea socială; la intrare au existat dezinfectanţi şi organizatorii au verificat temperatura fiecărui participant. În sală au participat doar 50 de persoane, desfăşurarea Sărbătorii fiind transmisă online,live, pe pagina de Facebook a Primăriei Întorsura Buzăului.

  Sărbătoarea ouălor de Paşti de la Brădet este organizată de Casa de Cultură din Întorsura Buzăului, sub coordonarea directorului acestei instituţii, Costică Oltean. Centrul de Cultură al Judeţului Covasna este implicat în acest proiect în calitate de partener,avînd în vedere misiunea instituţiei noastre de a sprijini eforturile de păstrare în forme vii a meşteşugurilor tradiţionale.

 • 2021. 04. 14.

  Fabuloasa moştenire a lui Pali bácsi din Cernat

  Există în Secuime, mai precis în judeţul Covasna, un muzeu atipic, care de aproape jumătate de veac este căutat şi vizitat de turişti din întreaga lume, şi este căutat datorită faptului că i s-a dus vestea de SPAŢIU VIU,asemănător cu o mare şi tradiţională gospodărie secuiască. Este vorba Haszmann Pál Múzeum / Muzeul Haszmann Páldin Cernat– un spaţiu viu, unde nu te întîlneşti doar cu obiecte care nasc amintirea trecutului, ci poţi privi, de pildă, un grup de muncitori care meşteresc o poartă secuiască, sau cîţiva tineri care învaţă un meşteşug tradiţional (sculptatul în lemn, pictatul mobilei, dulgheritul, tîmplăria, etc). Pînă acum cîteva zile, te puteai întîlni şi cu unul dintre fiii fondatorului Muzeului, Pál Haszmann junior, care tocmai îngrijea un pom, sau meşterea şi repara ceva din neobişnuita gospodărie secuiască, unde Pali bácsite primea cu ochii străluncind de o blîndă bucurie. Sîmbătă, 10 aprilie 2021,Pali bácsis-a stins, la vîrsta de 79 de ani, dar toată bogăţia sufletului său a rămas să strălucească pentru eternitate în Haszmann Pál Múzeum.

 • 2021. 03. 25.

  Expoziţia Ouăle încondeiate din judeţul Covasna

  Încondeierea ouălor este un meşteşug cu puternică tradiţie în comunităţile maghiare şi româneşti din judeţul Covasna. În 2012 Centrul de Cultură al Judeţului Covasna a publicat “Háromszéki írott tojások/Ouăle încondeiate din Trei Scaune” – o cercetare în limba maghiară a etnografului Kakas Zoltán. De atunci, cartea a fost lansată în mai multe localităţi din zonă şi din ţară, inclusiv la Institutul Maghiar din Bucureşti. Din conceptul de lansare/promovare a cărţii a făcut parte şi o Expoziţie etnografică itinerantă cu printuri, fotografii în rame, exemplare de ouă încondeiate din colecţii. Printurile refac cele mai importante pagini din structura volumului de etnografie, începând cu cea mai veche colecţie de ouă, până la cele mai interesante tehnici de încondeiere, compoziţii ornamentale şi cromatice, tradiţii de Paşti: tradiţia săniuşului din Scaunul Orbai, străbaterea hotarului din scaunul Kezdi, împuşcatul cocoşului şi stropirea fetelor.

 • 2021. 03. 25.

  Apel de participare – Strategii de marketing și comunicare în domeniul meşteşugurilor tradiţionale

  Curs de pregătire – 23-24 aprilie 2021

  Consiliul Județean Covasna și Centrul de Cultură al Judeţului Covasna organizează un Curs destinat sprijinirii meşterilor tradiţionali. Cursul face parte din Programul Meşteşuguri Tradiţionale din Secuime – revitalizare prin digitizare şi promovare, un program finanţat de statele Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.

  Cursul este conceput a se desfăşura timp de două zile, în 23 şi 24 aprilie 2021, şi este structurat pe două workshop-uri.

  Scopul Cursului Strategii de marketing și comunicare în domeniul meşteşugurilor tradiţionale :sprijinirea meşterilor tradiţionali în efortul de a-şi promova şi vinde produsele, prin însuşirea unor cunoştinţe de bază care să le faciliteze conectarea la sistemul de comunicare al lumii de azi şi accesul la diverse surse de finanţare.

 • 2021. 01. 26.

  Apel de participare – Concurs de fotografie

  Caravana arteidouă spaţii culturale, Komárno şi Háromszék, în oglinda artei fotografice

  Centrul de Cultură al Judeţului Covasna şi Clubul de Fotografie Helios din Komárno (Slovacia) anunţă organizarea unui concurs de fotografie deschis pentru fotografii profesionişti şi amatori din cele două spaţii culturale. Este vorba de proiectul CARAVANA ARTEI – Komárno şi Trei Scaune în oglinda artei fotografice, care a câştigat licitaţia de proiecte finanţată de Ministerul Resurselor Umane din Ungaria. Scopul Proiectului este să stimuleze creativitatea artiştilor fotografi din Komárno şi din Háromszék / Trei Scaune / judeţul Covasna, prin implicarea lor în procesul de cunoaştere şi promovare a celor două regiuni partenere.

  vezi Apelul de participare în file

 • 2021. 01. 11.

  Ziua Culturii Naţionale – 15 ianuarie 2021

  La sfîrşitul lui 2020, anul călătoriilor suspendate, Centrul de Cultură al Judeţului Covasna a publicat însemnările de călătorie ale unui scriitor născut în Araci, volum prin care le propune cititorilor să descopere cum şi unde călătorea un scriitor ardelean cu un secol în urmă. Este vorba de volumul Romulus Cioflec, Însemnări de călătorie– de prin reviste adunate, ediție îngrijită și studiu introductiv de Luminița Cornea. Pentru a înţelege importanţa acestei cărţi, care cuprinde notele de călătorie ale lui Romulus Cioflec, apărute în publicațiile vremii între anii 1907-1926, trebuie să pornim de la o incontestabilă realitate : în literatura oricărei naţiuni, respectiv în biografia oricărui scriitor, călătoria este una dintre temele fundamentale, care se regăseşte în texte de o mare diversitate, deschizătoare de direcţii şi genuri literare.

  De Ziua Culturii Naţionale, Centrul de Cultură al Judeţului Covasna transmite online lansarea unei cărţi care recuperează şi reuneşte texte cu valoare documentară şi cu un rarisim parfum de epocă. Despre povestea acestui volum şi despre locul pe care îl ocupă printre cărţile semnate de Romulus Cioflec va vorbi Luminiţa Cornea.

 • 2020. 12. 20.

  Duminică seara – primiţi cu colindul?

  Duminică seara – primiţi cu colindul?

  Primiţi cu colindul?– aceasta-i întrebarea din Ajunul Crăciunului! O întrebare care, din cauza pandemiei, nu mai poate răsuna în spaţiul real, la ferestrele caselor noastre. Dar putem rosti întrebarea la ferestrele virtuale pe care le deschideţi cu ajutorul Internetului.

  Primiţi cu colindul?– ne va întreba Mălina Boricean, din Sita Buzăului, care – duminică, 20 decembrie – va veni la fereastra virtuală deschisă de instituţia noastră cu un vechi colind românesc : Aseară pe-nserate.

  Mălina Boricean este o tînără care învaţă să păstreze în forme vii nu doar vechile colinde româneşti, ci tot ce ţine de valorile tradiţionale ale comunităţii în care a crescut. Mălina este elevă la Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti din București, unde studiază canto popular, un studiu pe care l-a început de la 7 ani, odată cu înscrierea la Școala Populară de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu din Brașov.

  Vă dorim un Crăciun luminos! •