• Aktuális hírek

 • 2015. 09. 02.

  Székelyföldi Dokumentumfilm Szemle - felhívás

  Hargita és Kovászna Megye Tanácsa, marosszéki önkormányzatokkal összefogva, kulturális intézményei közreműködésével, kulturális és civil szervezetekkel közösen, 2015. október 8–18. között szervezi meg az VI. Székelyföld Napokat. E rendezvénysorozat keretében második ízben rendezik meg a Székelyföldi Dokumentumfilm Szemlét.  A rendezvény több helyszínen zajlik a jelzett időszakban, városokban és falvakon, lehetőség szerint közönségtalálkozókkal, beszélgetésekkel. Olyan dokumentumfilmek benevezését várjuk, amelyek a rendszerváltás után keletkeztek, és székelyföldi témákat dolgoznak fel. Egy alkotó maximum 2 filmmel nevezhet be. További felvilágosítás Szabó Károlytól kapható, e-mail: szkarcsi@gmail.com, jelentkezési határidő 2015. szeptember 18.
  A rendezvény főszervezője a Kovászna Megyei Művelődési Központ, Kovászna Megye Tanácsa, társszervező a Bibliofil Alapítvány M.E., a Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház.
  A nevezési lap letölthető itt vagy igényelhető az szkarcsi@gmail.com e-mail címről.

 • 2015. 08. 12.

  Idén Kovászna megye képviseli Erdélyt a nagyszebeni NEMZETI HAGYOMÁNYOK ÉS SZOKÁSOK FESZTIVÁLJÁN!

      Idén Kovászna megye képviseli Erdélyt a XIII. Nemzeti Hagyományok és Szokások Fesztiválján amit 2015. augusztus 14-16 közötti időszakban tartanak és amelynek házigazdája a nagyszebeni Astra Néphagyományok Múzeuma
      A rendezvényt az Astra Nemzeti Múzeum Központ kezdeményezésére első alkalommal 2001-ben szervezték meg a Művelődési Minisztérium és a Román Kulturális Intézet védnöksége alatt, a Hagyományos Kultúrát Megőrző és Népszerűsítő Nemzeti Központtal, a meghívott megyék közigazgatási intézményeivel és művelődési központjaival együttműködve, valamint Szeben Megye Tanácsa és a Szebeni Polgármesteri Hivatal pénzügyi támogatásával.
      A nagyszebeni Fiatal Erdőben található múzeumkomplexumban megszervezett fesztivál alapkoncepciója szerint minden évben három megye kap lehetőséget a bemutatkozásra: egy megye Erdélyből (beleértve Bánságot, Körös-vidéket és Máramarost), egy megye Munténiából (beleértve Olténiát és Dobrudzsát) és egy megye Moldvából (beleértve Bukovinát és Besszarábiát), valamint a határon túli román közösségek képviselői (Moldovai Köztársaság, Szerbia, Bulgária, Magyarország és Ukrajna). Idei meghívott megyék Argeş, Caraş Severin  és  Kovászna. 

 • 2015. 08. 12.

  Százlábú és Százlábacskák közösségépítő tánctábora

      A Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Kovászna Megyei Tanács közös szervezésében, 2015. augusztus 3-9 között, a Borospataki Skanzenben zajlott a Százlábú Néptáncegyüttes és a Százlábacskák Gyermek Néptáncegyüttes nyolcadik közösségépítő tánctábora.
      A tábor gazdag programja felejthetetlen élményeket,tapasztalatokat biztosított a 131  gyermek, fiatal és felnőtt résztvevőjének. A Virág Endre és Imola házaspár által vezetett Százlábú Néptáncegyüttesnek, Both Jocó és Both Zsuzsa, a kolozsvári Ördögtérgye Néptáncegyüttes vezetői, valamint a „népművészet ifjú mesterei” a magyarországi román méhkeréki táncrendet és széki énekeket tanítottak. A Százlábacskák Gyermek Néptáncegyüttes szatmári táncokkal, népi játékokkal és énekekkel ismerkedett, velük Benedek Árpád, a nagyváradi Csillagocska Néptáncegyüttes vezetője, néptáncoktató és zenepedagógus és egyik tanítványa Szőcs Brigitta  foglalkozott. 

 • 2015. 07. 22.

  A MESÉK SZÁRNYAIN – interetnikus mesetábor Csernátonban!

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa  2015. július 13-18 között, a csernátoni Hanna Panzióban, INTERETNIKUS MESETÁBORT szervezett 39,  8-10 év közötti háromszéki magyar és román anyanyelvű gyermekeknek. A táborban Barótról, Olasztelekről, Székelyszáldobosról, Ozsdoláról, Csernátonból, Kézdialbisból, Csomakőrösről, Barátos, Zabola, Kökös, Sepsiszentkirályból, Sepsiszentgyörgyről érkeztek.  A szervezők, a 6 napos program előkészítésében szem előtt tartották, hogy minél több játékosan felépített mesehelyzetet teremtsenek, amelyekben a tábor résztvevői megtapasztalhatták az együttműködés fontosságát, a népmesei világon mintáit hasznosítva erősítették, fejlesztették saját személyiségüket és megtanulták elfogadni/befogadni a másságot! 

 • 2015. 07. 22.

  X. Perkő Gyermek és Ifjúsági Táncegyüttesek Találkozója - beszámoló

      A X. Perkő Erdélyi Gyermek- és Ifjúsági Tánctalálkozót a Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa közös szervezésében kerül sor 2015. június 13-14 között, a kézdiszentléleki Perkőn.
      A kétnapos rendezvény gáláján, amely négy részből állt,  38 erdélyi, magyarországi gyermek- és ifjúsági néptánccsoport, néptáncegyüttes - összesen 1110 résztvevő - mutatkozott be 8 -12 perces műsorral. Ez egy olyan találkozási lehetőség volt gyerekeknek, ifjaknak, együttes vezetőknek ahol az ügyesebbek példaképet mutathattak azon egyéneknek, csoportoknak, együtteseknek akik fel szeretnének zárkózni és nem csak a táncban hanem viselkedésben, viseletben, kézműves foglalkozásban, népi játékokban egyaránt, hiszen a két napos rendezvényen mindezekre sor került úgy az előadások alatt mint a másfél órás szünetekben mikor megállt az élet a színpadon és kezdetét vette a népi olimpia. Volt zsákba futás, kötélhúzás, fakanalas tojásfutás, kötélugrás, rongylabdafoci, patkódobás, stb. a gyerekek nagy örömére.

 • 2015. 06. 29.

  V. Mozsika Népzenei Tábor

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa, 2015. augusztus 23 - 29. közötti időszakban  megszervezi az V. Mozsika Népzenei Tábort, a csernátoni Hanna Panzióban (Kovászna megye).
  A táborban hegedűn, brácsán, nagybőgőn, harmonikán játszani tudó diákok és felnőttek vehetnek részt, illetve olyan személyek, akik népdalokat kívánnak tanulni. A tábor keretén belül kalotaszegi népzenét tanítanak, a kezdők hajnalit és legényest, míg a haladók a teljes skálát (csárdás, szapora, legényes és hajnali) fognak tanulni. A tábor oktatói: Fazakas Levente (hegedű), Szilágyi László (brácsa, harmonika), Bajna György (nagybőgő), Bartis Zoltán (hegedű) és István Ildikó (népdal).
  A helyek száma korlátozott, érdeklődni és jelentkezni a  istvan_magori@yahoo.com e-mailcímre elküldött levélben lehetséges vagy a 0267- 351 648, 0742-148687 telefonszámokon. Jelentkezési határidő 2015. augusztus 3. (vasárnap).
  További részletek a www.facebook.com/KovasznaMegyeiMuvelodesiKözpont.

 • 2015. 06. 22.

  II. Székelyföldi Fotóbiennále

  A Camera Club Siculorum Fotóklub és a Kovászna Megyei Művelődési Központ, illetve Kovászna Megye Tanácsa szervezésében, Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Kulturális Központ, Sepsiszentgyörgy Európa Kulturális Fővárosa 2021, és az Erdélyi Művészeti Központ támogatásával meghirdetik a II. Székelyföldi Fotóbiennálét
  A II. Székelyföldi Fotóbiennále célja egy szakmai-művészi párbeszéd lehetőségének megteremtése székelyföldi és nemzetközi fotósok között, Székelyföld multikulturális értékeinek nemzetközi szinten való népszerűsítése, és nem utolsósorban egy igényes, kihívást jelentő, szakmai rendezvénnyel idecsalogatni a fotózás nemzetközi nagyjait a hazai szakmának és közönségnek.
  A rendezvény szakmai védnökei: a Romániai Fotóművészek Szövetsége (AAFR), a Magyar Fotóművészek Világszövetsége és a Nemzetközi Fotóművészek Szövetsége (FIAP) és főtámogatója a CANON. További információk az esemény honlapján a www.fotobiennale.ro-n találhatók.

 • 2015. 06. 22.

  Elitek Háromszéken a 19-20. században. - konferencia

      A Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ által támogatott Elitek Háromszéken a 19-20. században.  A politikai, gazdasági, egyházi és kulturális élet szereplői című kutatási projekt célja az volt, hogy újabb adatokat tárjon fel az egykori Háromszék megye politikai, kulturális és gazdasági életéről valamint, hogy azokat értelmezze. 
      A 2014-es év folyamán megadott témakörökben kutatásokat folytattak Novák Csaba Zoltán (a kutatás vezetője),  Tóth Szabolcs, Tăraș Silviu, Nagy Éva, Lőrinczi Dénes, Tóth Bartos András, Kelemen Kálmán, Nagy Botond,  Gazda Enikő, Tóth Levente, Pál Judit, Pál János és Gidó Csaba. A kutatások a 19-20. századok egy-egy fontosabb korszakának háromszéki elitjeit, személyiségeit vizsgálták, azt hogy a székely megye miként kapcsolódott be a magyarországi és romániai politikai, gazdasági és szellemi életbe, hogy a helyi vezetők és értelmiségiek milyen jövőképet képzeltek el és, hogy ezt a változó történelmi időszakokban, hogy vitelezték ki.
      Ezek a kutatási eredmények 2015. június 27-én, szombaton, a Székely Nemzeti Múzeum, Bartók termében, 10 órától rendezett konferencián 13 előadásban kerülnek bemutatásra. Az esemény a témák iránt érdeklődő közönség számára is nyitott.

 • 2015. 06. 16.

  Kézműves és néptánctábor felnőtteknek

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ partnerségben a Csutak Vilmos Pedagógusok Házával, 2015. június 29 - július 3. között tizedik alkalommal szervezi meg a kézműves és néptánctábort felnőtteknek. A tábor helyszíne Réty, az Antos János Általános Iskola
  Mi a képzés célja? Hogy a néptáncot, éneket, kézműves foglalkozást, dráma játékokat mint önálló pedagógiai megközelítést a saját bőrödön ismerd meg és éld át. Így megtapasztalva, veheted rá a diákjaidat, hogy próbára tegyék önmagukat. Mindezekre a kérdésekre a saját élmény révén keressük a közös választ. Képzésünkön játékos élménypedagógiai tréning-szerű módszerekkel, a tapasztalati tanulás hatékonyságát és módszereit mutatjuk be a résztvevőknek.

 • 2015. 06. 12.

  INTERETNIKUS MESETÁBOR

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa 2015. július 13-18 között, a csernátoni Hanna Panzióban, INTERETNIKUS MESETÁBORT szervez  8-10 év közötti háromszéki magyar és román anyanyelvű gyermekeknek.
  A tábor célja, hogy lehetőséget teremtsen a megyében egymás mellett élő magyar és román anyanyelvű gyermekeknek, hogy a népmesék segítségével közelebb kerüljenek egymáshoz. A tábor programjában kézműves foglalkozások, drámajátékok, bábos műhelymunka, mesetáncház, nemzetiségi estek szerepelnek.
  A tábor részvételi díja  75 ron, a helyek száma korlátozott. A részvételi díj 
  tartalmazza a foglalkozásokat, a szállást, napi háromszoros étkezést, ugyanakkor a saját kezűleg elkészített kézműves tárgyakat is elvihetik a gyermekek.

  Jelentkezni személyesen a Kovászna Megyei Művelődési Központ székhelyén (Szabadság tér 2. szám) Péter Orsolyánál lehet vagy a peterorsi27@gmail.com emailcímen vagy a 0267-351648 és 0757/047717-es telefonszámokon. A címre kattintással, az oldalról az adatlap letölthető!


 • 2015. 06. 09.

  Kulturális kiadványok vissza nem térítendő támogatása – 2015

  Kulturális kiadványok vissza nem térítendő támogatása – 2015.

 • 2015. 06. 03.

  X. Perkő Gyermek és Ifjúsági Táncegyüttesek Találkozója

  2015.  június 13 - 14. – Kézdiszentlélek, Perkő

  A X. Perkő Erdélyi Gyermek- és Ifjúsági Tánctalálkozóra a Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa közös szervezésében kerül sor 2015. június 13-14 között, a kézdiszentléleki Perkőn. A találkozó célja lehetőséget teremteni a székelyföldi gyermek- és ifjúsági néptáncegyütteseknek a megmutatkozásra, a kapcsolatteremtésre, hogy megélhessék a magyar néptánc örökségünk gazdagságát és sokszínűségét. A találkozón 38 együttes lép fel Maros, Hargita, Kovászna és Bákó megyékből, e mellett visszatérő vendégcsapatok jönnek Kisújszállásról, de a fesztivál résztvevői lesznek egy-egy fegyverneki és törökszentmiklósi gyermek néptáncegyüttes is.
  A programban szerepelnek a magyarországi KOLOMPOS EGYÜTTES és TÉKA ZENEKAR, a kolozsvári TOKOS ZENEKAR koncertjei, valamint a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, a Sóvidéki kalapács című előadásával.

 • 2015. 05. 28.

  HAGYOMÁNYOS SZÉKELYFÖLDI NÉPI MESTERSÉGEK

  Elkezdődik a hagyományos népi mesterségek feltérképezése!

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Kovászna Megye Tanácsa, 2014. áprilisi határidővel leadott egy projekttervet Hagyományos székelyföldi népi mesterségek – revitalizálás, digitalizálás és népszerűsítés által címmel, a Művelődési Minisztérium Projekt Management Egysége a PA16/RO12 „A kulturális és természeti örökség megőrzése és revitalizációja” Program Irányítója által meghirdetett pályázatra. A pályázat pozitív elbírálásban részesült és megvalósítási időtartama 2015. április 1 – 2016. április 30.

  A projekt célja a Székelyföld területén élő nemzetiségek kulturális identitásának megerősítése és a közösségfejlesztés, a hagyományos székelyföldi népi mesterségek revitalizása, digitalizálása és népszerűsítése által.

 • 2015. 04. 16.

  Háromnapos intenzív néptánctanfolyam

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ közreműködésével és a Lajtha László Alapítvány támogatása révén, a 2015. április 12-14 között, a Százlábúak Ifjúsági Néptáncegyüttes részt vett  egy háromnapos intenzív néptánctanfolyamon, amelyet Németh Nóra, a Hagyományok Házának munkatársa és a Budapesten élő, sepsiszentgyörgyi születésű Imre Béla tánc szakelőadó Benedekmezőn tartottak.
 • 2015. 03. 19.

  A néptánc ünnepe Vargyason!

  A hétvégén a vargyasi kultúrotthonban zengett a szó, szárnyalt a lélek, ropogott a padló!

  A sepsiszentgyörgyi Százlábúak Ifjúsági Néptáncegyüttes a „Zeng a lélek, zeng a szó” című folklór műsorával, a Kovászna Megyei Művelődési Központ által szervezett megyei turné negyedik állomásán Vargyason, a helyi kultúrotthonban lépett fel. Ugyanakkor a Sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola és a Sic-Art Egyesület által kezdeményezett Néptánc mindenkinek nevű rendezvénysorozat nyitóeseménye is zajlott.

 • 2015. 03. 16.

  Pályázati kiírás kiadói projektek - 2015.

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ a Kovászna Megyei Tanács nevében meghirdeti a kiadói projektek megvalósítását támogató 2015-ös pályázati szessziót, vissza nem térítendő támogatást biztosít kulturális kiadványok megszerkesztésére és kiadására.

 • 2015. 03. 08.

  Pályázati kiírás kiadói projektekre - 2015.

      A Kovászna Megyei Művelődési Központ, a Kovászna Megyei Tanács nevében meghirdeti a kiadói projektek megvalósítását támogató 2015-ös pályázati szessziót. Kovászna Megyei Művelődési Központ vissza nem térítendő támogatást biztosít gyermek és ifjúsági kulturális és irodalmi folyóiratok megszerkesztésére és kiadására.
      A maximálisan igényelhető összeg, amelyet egy legtöbb 5 címből álló kiadói projekt megvalósítására lehet igényelni, 50.000 RON. A vissza nem térítendő támogatás kizárólag a támogatás kedvezményezettje által rendelkezésre álló, vagy általa bevont saját finanszírozási források – más, mint a vissza nem térítendő támogatás formájában kapottak – létezésének feltételei között kerül jóváhagyásra, legkevesebb a kiadói projekt teljes költségvetésében előlátott elszámolható költségek 10%-a mértékében. A kiadói  pályázatok benyújtásának időszaka: 2015. 03. 09. – 2015. 04. 08. A kiadói  pályázatok benyújtásának határideje: 2015. 04. 08., 16 óra.
  További részleteket a támogatási szesszióról az office@cultcov.ro elektronikus címen, illetve a 0267-351 648 telefonszámon lehet igényelni.

 • 2015. 03. 04.

  Háromszéki Diáknapok 11. - beiratkozás

  2015. február 27-én, lezárult a beiratkozás a Háromszéki Diáknapok 11. megyei ifjúsági vetélkedőre. A 16 csapatra meghirdetett vetélkedőre, 25-en tették le a benevezési iratcsomókat, ebből 19 sepsiszentgyörgyi és 6 KOBAKÉ (Kovászna, Barót és Kézdivásárhely) csapat jelentkezett. 
  A csapatok bejelentkezési sorrend szerint: Tagmen, The Bombers, NEO, BEER-lyuk, ReLáCíó, KalasnyiCow, Mahakala, Vigyorgia, PI/Köcc, Nemezis (KOBAKÉ), Ku-ku-ri-Crew (KOBAKÉ), Fúzió, Treepshy, Kiwhisky, Maki-verem, Dandana, Dex'n Monkey (KOBAKÉ), Mind(1)egy, Mihasznák, Hullámreccsentők (KOBAKÉ), Va fi bine!, Diszkópatkányok, Grove Street, ÁÜÍŰ (KOBAKÉ), Weeeder's (KOBAKÉ).
  A túljelentkezésre való tekintettel, a beiratkozást követően elindult a vetélkedő előselejtezője, amelyik 2015. február 27 - március 26 között zajlik és két feladatot tartalmaz. A részletek a www.facebook.com/HaromszekiDiaknapok oldalon olvashatók.
 • 2015. 03. 04.

  Kézdiszentléleken és Illyefalván vendégszerepel a Százlábúak Ifjúsági Néptáncegyüttes

  „Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi (...) azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.” Kodály Zoltán
  Virág Imola és Virág Endre néptáncoktatók által vezetett sepsiszentgyörgyi Százlábúak Ifjúsági Néptáncegyüttes Zeng a lélek, zeng a szó című folklór műsorát, 2015. március 6-án, pénteken 19 órától a kézdiszentléleki Petőfi Sándor Művelődési Házban és március 7-én, szombaton 18 órától, az illyefalvi kultúrházban láthatja a nagyközönség.

 • 2015. 02. 22.

  Háromszéki Diáknapok 11. - a vetélkedő meghirdetése

  A Háromszéki Diáknapok egy 3 napos vetélkedő, amelyen 280 háromszéki diák vesz részt. A vetélkedő: sport, kulturális, tudományos, ügyességi próbákat tartalmaz és célja, hogy lehetőséget kínáljon a szabadidő hasznos eltöltésére, az ismerkedésre a 14-25 éves diákok, egyetemisták számára, mindezt a sportszerűség és a csapatszellem jegyében.
  Az eseményt 2015. május 15-17 között, a tizenegyedik alkalommal szervezik meg, Sepsiszentgyörgy bel- és kültéri helyszínein és mivel diákok szerveznek diákoknak, ezért népszerűsége évek óta töretlen. 
  A vetélkedőre nevezhet minden Kovászna megyei állami intézményben tanuló IX-XII. osztályos diák, valamint Kovászna megyei születésű, romániai és magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló egyetemista. Az idei vetélkedő 16 csapatra van kialakítva, 13 sepsiszentgyörgyi csapat és 3 KOBAKÉ csapat részére. KOBAKÉ csapatnak az a csapat minősül, ahol 12 tag kovásznai, baróti, kézdivásárhelyi iskolákban tanulnak vagy ezeknek az iskoláknak a volt tanulói és jelen pillanatban valamelyik romániai vagy magyarországi felsőoktatási intézmény egyetemistái. •