• 2011. 07. 05.

  A történelmi székek

  «« vissza
 • A hét székely szék kialakulása, csakúgy mint a széki intézmény végleges kikristályosodása, úgy tűnik, a XIV. század végéig tartott.
  Udvarhelyszék (melyet egyes későbbi források főszék – „Capitalis Sedes” – gyanánt emlegetnek) területi súlypontja a Nagyküküllő felső folyására esett, átnyúlva az Olt vízgyűjtő medencéjéhez tartozó Homoródok és a Vargyas meg Kormos vidékére.
  Marosszék a Maros és a Nyárád mentén jött létre,
  Csíkszék az Olt és a Maros felső folyásán
  Sepsi-szék az Olt és a Feketeügy közti területen,
  Orbai-szék a Feketeügytől balra,
  Kézdi-szék ugyanazon vízfolyás felső szakaszán, a Kárpátok karéja védelmében
  Aranyosszék a hasonnevű folyóvíz mentén.

  A XVII. század kezdetén Sepsi-, Kézdi- és Orbai-szék egyesülése révén alakul Háromszék, így a székely székek száma ötre csökken.

  Néhány szék kebelében ún. fiúszékek jöttek létre:
  Sepsiszékben: Miklósvár
  Csíkszékben: Gergyó és Kászon
  Udvarhelyszéken: Keresztúr és Bardoc
  Marosszékben: Szereda

  A székely székek intézménye a székgyűlés, a törvényes székek és a széki tisztviselők segítségével működött.

  Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb időktől az 1562-iki átalakulásig. Kolozsvár, 1901.
  Hermann Gusztáv Mihály: Náció és nemzet. Székely rendi nacionalizmus és magyar nemzettudat 1848-ig. Csíkszereda, 2003.
  Kordé Zoltán (a szövegeket válogatta, a kísérő tanulmányokat és a jegyzeteket írta): A középkori székelység. Krónikák és oklevelek a középkori székelyekről. Csíkszereda, 2001.
  Pál-Antal Sándor: Székely önkormányzat történet. Marosvásárhely, 2002.

 •