• 2020. 09. 22.

  Nagy Mózes könyvbemutató Esztelneken

  «« vissza
 • Hétfőn, szeptember 21-én délután került bemutatásra Esztelneken a Háromszék Vármegye Kiadó gondozásában megjelent, a helyi iskola 340 éves évfordulója alkalmából összeállított, Nagy Mózes címet viselő kötet. Az iskola keletkezéstörténetét és az azt követő három évszázad változásait bemutató könyv hiánypótló. A kiadványban a szaktanulmányok mellett helyet kaptak Nagy Babos Tamás költő-tanár Nagy Mózeshez köthető versei is, valamint Maka Csilla Nagy Mózesről írt színdarabja is, amely az eredeti tervek szerint bemutatásra került volna az emlékünnepségen.

  Elsőként Csüdör Áda Katalin helyi művelődésszervező köszöntötte az egybegyűlteket és a kötet jelenlévő szerzőit: Ambrus Arnoldot, Rancz-Gyárfás Elemért és Varga Katalint, a kötet szerkesztőjét: Szőts Pap Zsuzsát, valamint Tamás Sándor megyei tanácselnököt, megköszönve mindannyiuk áldozatos munkáját és hozzájárulását. Kihangsúlyozta, hogy már év elejétől készültek Domokos Ferenc jelenlegi és Varga Attila volt polgármesterekkel a megemlékezésre, illetve a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Gimnáziummal közös rendezvénysorozatra is, amely azonban a korlátozások miatt elmaradt.

  Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke megköszönte, hogy idén Esztelneken sem feledkeztek meg Nagy Mózes munkásságáról és örökségéről, sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy bár Nagy Mózes és az egész korszak több figyelmet érdemelne, a jelenlegi vírushelyzet nem tette lehetővé a nagyobb ünneplést.

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ munkatársa és egyben a kötetet szerkesztő Szőts Pap Zsuzsa számára megtiszteltetés volt a szervezőcsapat tagjának lenni és Nagy Mózes szellemiségében, valamint az iskolaalapítás történetében jobban elmélyülni. Bevallása szerint kutatásai során tudatosult benne, hogy milyen hiány egy, a Nagy Mózes életútját és -művét bemutató munka, ennek pótlására született ez a kötet.

  A könyv helyi kutatók szemén keresztül mutatja be Nagy Mózes személyiségét és örökségét. Minden tanulmány előtt egy-egy, az iskola szellemiségét, a mindig tanító Nagy Mózes alakját bemutató, Nagy Babos Tamás tollából származó vers kapott helyet. S hogy mi vezérelte a kötet szerzőit, milyen indíttatásból esett választásuk épp Nagy Mózes tetteit és személyiségét vizsgálni?

  Elsőként Ambrus Arnold, kővári születésű, jelenleg Kolozsváron élő, az Ökomenikus doktori intézet jelenlegi hallgatója fogalmazta meg gondolatait. Már a középiskolai tanulmányai alatt felkeltette figyelmét Nagy Mózes alakja és életműve. A kötetben megjelent tanulmánya egykori diplomadolgozatának központi része, levéltári kutatások képezik alapját, kutatása nem kapcsolódik szorosan a Nagy Mózes életműhöz, hanem a hagyaték gondozását állítja középpontba, bemutatva a gimnázium építkezését, annak kronológikus történetét is.

  Varga Katalin helyi tanítónőt mindig is érdekelte a helytörténet és a falutörténet, fontosnak tartja szélesebb körben ismertetni ezt. Többek között Nagy Mózest választotta I. fokozatú vizsgája témájának.

  Rancz Gyárfás Elemér, az Apor István Gimnázium igazgatója örömmel fogadta a felkérést, jelen tanulmányai diplomadolgozatának részét képezik. Nagymamája kolostori visszaemlékezéseiből építkezve született meg benne a téma iránti kutatásvágy. Az akkori kor szellemében nem volt könnyű az iskolaalapítás, őt Nagy Mózes kitartó, elveiből kitéríthetetlen személyisége ragadta magával igazán, hisz függetlenül attól, hogy elismerték vagy nem, elfogadták vagy sem, csendesen hagyott nyomot az utókor számára.

  Dávid István szentléleki kántor és Bartók Botond könyvtáros zenei aláfestéssel színesítették a délutánt.

  Szervezők: Kovászna Megye Tanácsa, Kovászna Megyei Művelődési Központ és Esztelnek Polgármesteri Hivatala.


  Fotó: Vargyasi Levente • Fotógaléria:

 •