• 2015. 09. 16.

  Pályázati kiírás kiadói projektek 2015.

  «« vissza
 • Pályázati kiírás

  Kiadói projektek - 2015.

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ a Kovászna Megyei Tanács nevében meghirdeti a kiadói projektek megvalósítását támogató 2015/2-es pályázati szessziót

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ vissza nem térítendő támogatást biztosít kulturális kiadványok megszerkesztésére és kiadására, amelyek megvalósítására a támogatási szerződés aláírása és 2015 november 30. között kerül sor. Pályázni a következő témakörökben lehet:

  -          Kovászna megye történelme a  XIX. – XX. században;

  -          Kovászna megye néprajza;

  -          Kovászna megye képzőművészete.

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ által 2015/2 szesszióban meghirdetett vissza nem térítendő támogatások keretösszege 100.000 RON.

  A vissza nem térítendő támogatás kizárólag a támogatás kedvezményezettje által rendelkezésre álló, vagy általa bevont saját finanszírozási források – más, mint a vissza nem térítendő támogatás formájában kapottak – létezésének feltételei között kerül jóváhagyásra, legkevesebb a kiadói projekt teljes költségvetésében előlátott elszámolható költségek 10%-a mértékében.

  A kiadói  pályázatok benyújtásának időszaka: 2015. 09. 16. – 2015. 10. 15.

  A kiadói  pályázatok benyújtásának határideje: 2015. 10. 15., 16 óra.

  A vissza nem térítendő támogatások jóváhagyásának kritériuma:

  Kizárólag az olyan kérelmezők részéről érkezett pályázatok kerülnek értékelésre, amelyek iratcsomói tartalmazzák az írott kultúra kategóriájában megvalósított alkotások szerkesztésnek vissza nem térítendő támogatására vonatkozó Pályázati szabályzat 11. cikkelyében előlátott összes elemeket.

  A vissza nem térítendő támogatások jóváhagyásának alapjául szolgáló általános kritériumok a következők:

  -          A projekt megfelelősége (mérete) a Kovászna Megyei Tanács évi prioritásai szerint – 20 p.

  -          A tartalom minősége és a technikai megvalósítás – 35 p.

  -          A projekt megvalósításának módszere – 30 p.

  -          A költségvetés szerkezete – 15 p., amelyből:

  o   A kiadói projekt megvalósíthatósága (a költségvetés megtervezése szempontjából): 0-5 p.

  o   Más típusú támogatások (szándéklevelet a tárafinanszírozók részéről, vagy szponzorizálási szerződések): 0 – 10 p.

  ÖSSZESEN: 100 p.

  A pályázaton részt vehetnek:

  - Kulturális kiadványok kiadói és szerkesztőségei;

  - Magán jellegű jogi személyek, amelyek, az alapító okiratoknak megfelelően, kiadói tevékenységet végeznek (civil szervezetek, K.F.T.-k, EV, stb.);

  - Állami jogi személyek (közintézmények, amelyek kiadói projekteket valósítanak meg); 

  Részvételi feltételek:

  A pályázati projektek kiválasztásán való részvétel érdekében a kérelmezők a következő feltételeknek kell eleget tegyenek:

  - Nincsen tartozása az állami költségvetés vagy a helyi költségvetés felé;

  - Tiszteletben tartotta a korábbi vissza nem térítendő támogatási szerződések által vállalt kötelezettségeket. 

  A vissza nem térítendő támogatások kérelmezési folyamata és kiadói projekteknek a pályázaton való részvételéhez szükséges iratcsomó

  A kiválasztási folyamat két szakaszban zajlik le, a pályázati szabályzatnak megfelelően.

   A pályázatok kiválasztásán való részvétel érdekében a kérelmezők le kell adják a támogatás kérelmezési iratcsomóját, a pályázati szabályzatban foglaltak előírások tiszteletben tartásával.

  Az első kiválasztási szakaszban a kérelmezők iratcsomója a következőket kell tartalmazza:

  -          A kiadói projektek vissza nem térítendő támogatásának kérelmezési űrlapja, 1. sz. melléklet, aláírva és lebélyegezve;

  -          Költségvetés, 2. sz. melléklet, aláírva és lebélyegezve;

  -          Saját felelősségű nyilatkozat, 3. sz. melléklet, aláírva és lebélyegezve;

  -          Partnerségi nyilatkozat, tartalmazva a 4. sz. mellékletben előírtakat, aláírva és lebélyegezve;

  -          A támogatásra javasolt kulturális könyv, folyóirat, publikáció kiadása esetében megszerkesztett kézirat, egy összefoglalóval kísérve;

  -          A szerzők, közreműködők, szerkesztők önéletrajzai vagy életrajzai, elbeszélő formában; információs anyagok azon személyiségekre vonatkozólag, akik részt vesznek a kiadói projektek megvalósításában; további lényeges információk;

  -          A folyóiratok és kiadványok kiadói, illetve szerkesztőségei egy kiadói katalógust mellékelnek a pályázathoz az utolsó kiadói megjelenésekkel;

   

  Azon kérelmezők, akik pályázatai kiválasztásra kerültek az első kiválasztási szakaszban a kiértesítést követő 15 napos naptári határidőn belül a következőkkel egészítik ki a pályázati iratcsomót:

  -          Bejegyzési bizonylat, vagy más, a jogi személyiség elnyerését igazoló irat;

  -          A szervezet adószámának igazolványa;

  -           Alapító okirat, alapszabályzat és a bejegyzett székhely igazolványa, valamint esetenként más kiegészítő iratok;

  -          A szervezetnek az előző pénzügyi év december 31-én elkészített, a megyei közpénzügyi igazgatóságon beiktatott évi pénzügyi helyzete; könyvelési mérleg, vagy, azon szervek esetében, akik egyszerű könyvelést vezetnek, végső adózási határozat;

  -          Adóigazolás;

  -          Iratok, amelyekből kitűnik, hogy milyen címen vannak használva a helyiségek, abban az esetben, amennyiben a kiadói projektre nem a kérelmező székhelyén kerül sor;

  -          A támogatásra javasolt kiadói projekt általános költségvetésének megalapozására szolgáló dokumentáció (árajánlatok gazdasági szereplők részéről, akik bármilyen jellegű, a javasolt kiadói projekt megvalósításához szükséges szolgáltatást tudnak végezni, valamint további hasonló dokumentumok);

  -          További saját, vagy bevont finanszírozási forrás létezésének igazolása, a következőképpen:

  o   A kérelmező saját felelősségű nyilatkozata a saját, vagy bevont hozzájárulást illetően, bankszámlakivonattal kísérve;

  o   Szponzorizálási szerződés, vagy

  o   Szándéknyilatkozat;

  o   Más típusú, harmadik fél részéről származó pénzügyi támogatás;

  -          A kiadói projekt megvalósítása érdekében létrehozott esetleges partnerségekre vonatkozó dokumentumok;

  -          A kérelmező bemutatja a szerződés másolatát, amely által megszerezte a kiadványok megszerkesztése céljából a szerzői jogokat, amelyre támogatást igényel. Egy cím újrakiadása esetében a kérelmező megjelöli az előző kiadványt/kiadványokat (esetenként), attól függetlenül, hogy melyik kiadónál publikálta az előző kiadványt;

   

  Megjegyzés: az elszámolással egyidőben, a támogatottnak kötelessége, megjelent példányszám 2-10 %-nak megfelelő számú kiadványt a támogató részére átadni. A darabszám pontosítása,  a  pályázatokat elbíráló bízottság feladata, a megítélt összeg, a kiadvány terjedelme valamint a megjelenő példányszám függvényében.

   

  A támogatás kérelmezési iratcsomóját a Kovászna Megyei Művelődési Központ székhelyén kell személyesen leadni, vagy elküldeni postán, vagy gyorspostán a jelen kiírásban megjelölt határidőig.

  A kiadói projektek pályázati dokumentációja elérhető a www.cultcov.ro vagy a www.kvmt.ro honlapokon. 

  További részleteket a támogatási szesszióról a www.cultcov.ro vagy a www.kvmt.ro honlapokon, az office@cultcov.ro elektronikus címen, illetve a 0267-351 648 telefonszámon lehet igényelni.

 •