• 2021. 09. 23.

    Cîştigătorii Concursului pentru înnoirea identităţii vizuale a Zilelor Ţinutului Secuiesc

    «« înapoi
  • Organizatorii Zilelor Ţinutului Secuiesc au lansat în iulie un Concurs de proiecte pentru înnoirea identităţii vizuale a acestui Program cultural, de anvergură regională, în sensul că este produsul unui parteneriat cultural între Consiliile Judeţene Covasna, Harghita şi Mureş. Un parteneriat născut din nevoia de a face din Zilele Ţinutului Secuiesc un Program special de comunicare şi dezvoltare comunitară şi regională, cu SCOPUL : să stimuleze resursele creative din zonă, să activeze şi să formeze noi publicuri, să încurajeze parteneriatul cultural între instituţiişi localităţi din Secuime, pentru a exploata împreună, şi în folosul comunităţilor locale, valoarea de brand pe care denumirea istorică de Ţinutul Secuiesc o are.

    Concursul lansat în iulie a avut un scop complementar Programului care l-a generat, acest scop fiind :descoperirea şi alegerea unui proiect de identitate vizuală inovator, cu elemente care să funcţioneze unitar şi care să valorifice creativ marca identitară a denumirii istorice Ţinutul Secuiesc.

    Concursul s-a desfăşurat conform Regulamentului din Apelul de participare, ultima sa etapă constînd în jurizarea celor 27 de lucrări înscrise în competiţie şi desemnarea cîştigătorilor celor două premii : Premiul Juriului şi Premiul Publicului. Cel mai important premiu, în valoare de 3000 lei, a fost decis în urma evaluării lucrărilor de către un Juriu alcătuit din trei reprezentanţi ai Centrului de Cultură al Judeţului Covasna şi doi profesionişti în domeniul artelor vizuale, Csaba Damokos şi Balázs Gábor. Juriul a considerat că lucrarea lui Bács Botond este cel mai bun concept vizual înscris în Concurs, cîştigînd astfel premiul de 3000 lei. Premiul Publicului, adică lucrarea care a primit cele mai multe like-uri pe facebook, a revenit artistei Kinga Pálfi.

  •