• 2021. 07. 07.

  Apel de participare la Concursul de Artă Plastică Contemporană – Care este mitul tău?

  «« înapoi
 • Consiliul Județean Covasna și Centrul de Cultură al Județului Covasnaîn colaborare cu Primăria oraşului Covasna, Galeria Kádár László din Covasna, Asociația pentru Educație Publică Kőrösi Csoma Sándor şi Institutul Național pentru Cultură– lansează Apelul de participarela Concursul de Artă Plastică Contemporană, cu tema Care este mitul tău? Concursul se desfăşoară în cadrul evenimentului Zilele Kőrösi Csoma Sándor şi este dedicat marelui cărturar omagiat.

  Ideea fundamentală a Concursului de Artă Plastică Contemporană Care este mitul tău? se regăseşte în următorul text:

  Într-una dintre scrisorile sale, Kőrösi Csoma Sándor preciza: "Am decis să-mi părăsesc patria și să vin în Orient, asigurându-mi cum oi putea pâinea mea de toate zilele, dedicându-mi viața unor discipline, care în viitor vor fi de folos lumii științifice și vor putea arunca o lumină aparte peste unele date încă neclare din istoria neamului meu”.

  Exploratorul, filologul şi orientalistul Kőrösi Csoma Sándor a plecat spre o lume îndepărtată, printre popoare străine, unde el credea că va găsi rădăcinile şi sensurile existenţei poporului său şi ale lui însuşi.

  Prin acest Apel, îi provocăm pe artişti să caute răspunsuri la care opera şi viaţa lui Kőrösi Csoma Sándor ne îndeamnă să reflectăm.

  Dacă există o nevoie de exprimare şi arta răspunde acestei nevoi, atunci cum se manifestă nevoia afirmării identităţii colective în creaţia unui artist? În ce măsură cauzele naţionale ale unor popoare contribuie la nevoia de autoexprimare artistică şi la crearea unui limbaj artistic profund personal și autentic? În ce măsură sentimentul de a te simţi acasă şi de a aparține undeva ne leagă de pământul natal, ori mai degrabă ne putem regăsi patria şi în mijlocul unor comunități îndepărtate? În ce măsură simțim nevoia interioară de a valorifica în propriile creaţii universul de motive specific comunității / naţiei noastre, sau resimțim ca fiind mai familiar universul de motive din mitologia altor popoare, cum ar fi, de pildă, transavangarda italiană, realismul magic?

  vezi în file întregul Apel şi condiţiile de participare!


 • Documente ataşate:

 • »» file
 • Galerie Foto:

 •