• 2010. 12. 14.

  KISRÉGIÓS TALÁLKOZÓK, Orbaiszéken és Sepsiszéken!

  «« vissza
 • Folytatódott a kisrégiós találkozók sora, december 2-án Kovásznán gyűltek össze Orbaiszék művelődésszervezői, számvetés és ötlettelés céljából. A találkozón Zágon, Kovászna, Papolc, Zabola, és Barátos közművelődési életének szervezői, szereplői voltak jelen.

  12 fős tanácskozásnak, Kovászna városának Művelődési Háza adott otthont, az intézmény, amely jelenleg 2 alkalmazottal próbálja előre gördíteni a kultúra szekerét. Az önkormányzat nem igazán támogatja a kultúrotthont és állandó, odaszokott közönsége sincs, ezért minden program megszervezésénél a célcsoportok toborzása tűnik a legnehezebb feladatnak.

  Ezzel ellentétesen Zabolán az összefogás jellemző, hiszen Ádám Attila, polgármester is azt vallja, hogy „közművelődés nincs, a helyi közösség összefogása nélkül”. A találkozón Zabolát hárman is képviselték, jelezve, hogy ők együtt munkálkodnak: az önkormányzat, az egyház és a civil szervezetek. Both Lászlónak köszönhetően működő gyermek néptánccsoportot tudhat magáénak a település és a szomszédos Szörcse és Székelytamásfalva gyerekei is igénylik az ilyen jellegű közösségépítő tevékenységeket.

  Zágonban 2 kultúrotthon is van, sőt több közösségi színtér is, ahol lehetőség lenne közművelődési eseményeket szervezni, csak éppen a humánerőforrás terén szűkölködnek.

  Barabás Tündének 3 munkaköre is van, könyvtáros, kultúrfelelős és a Mikes ház működtetője is és úgy érzi, hogy mindhármat egy embernek csinálni, képtelenség! Zágonnak elég sok kulturális csoport van (vegyes kórus, fúvós zenekar, mazsorett csoport stb.), de a fiatalság elmarad a rendezvényekről.

  Papolcról érkező művelődésszervező elmondta, hogy a faluban egyre kevesebb a magyar gyermek. Bár van egy jó kórusa a településnek, de a fiataloknak nincs színjátszó csoportja és a néptánc tanulás is csak múlt idő. Szerveznek maszkabált, farsangot, de az utóbbi években már a szüreti bál is elmaradt.

  Barátosról, Bóné S. Barna lelkipásztor volt jelen a találkozón és ő azt a kérdést feszegette, hogy intézményes keretek és önkéntesek hiánya esetében, vajon ki felel a kultúráért? Az önkormányzat és a egyház között nincs megállapodás, nincsenek megfelelő körülmények, a kultúrotthon felújítás alatt van.

  Konnáth Rita, a kovásznai Képtár vezetője megosztotta a résztvevőkkel az elképzelését miszerint iskolai nyílt órákat kellene szervezni a Képtárban. Úgy használni, hogy a kiállításai, anyagai szemléltető eszközei legyenek a tananyagnak és talán akkor be lehetnek szoktatni a fiatalokat, a gyerekeket.

  December 7-én, kedden, a kökösi Könyvtár épületében találkoztak a sepsiszéki kistérség kultúrfelelősei. A 8 fős beszélgetésre a kökösi Könyvtár, egyik újonnan felújított közösségi terében került sor. A házigazda, Bíró Annamária a kökösi művelődési élet szervezője szerint, ezt a teret szeretnék minél hatékonyabban kihasználni, kulturális élettel feltölteni. A találkozón az uzoni, az árkosi és a kökösi „kultúr-problémákról” beszélgettek. Kőmíves István, az uzoni kultúrfelelős, felvázolta hogy a személyközi problémák ellenére, pezsgő és gazdag kulturális élet zajlik, Uzonban. A uzoni művelődésszervezés, szerencséje, hogy több lábon áll, erős és összetartó civil szervezetei vannak a településnek.

  Árkosról az unitárius lelkipásztor volt jelen, aki elmondta, hogy ő nyitott, hogy támogassa a kultúrát, de nem tudja, hogy ki kellene működtesse?! A település, közel van Sepsiszentgyörgyhöz, ennek köszönhetően, ideális hely, azoknak a fiatal értelmiségi családoknak, akik falusi környezetben szeretnék nevelni gyerekeiket. A Fészekrakó Egyesület, ezekből a közösségért tenni akaró anyukákból, apukákból alakult, akik nagy hatással vannak az árkosi közművelődésre és új lehetőségeket nyitnak meg a falu életében.

  A 4 kisrégiós találkozón, a Kovászna Megyei Művelődési Központ kezdeményezett egy felmérést a Kultúrházak állapotára vonatkozóan. A kérdőívek beérkezését Karácsonyig várjuk. Aztán elkezdődik a feldolgozás folyamata és az eredmények összegzése.

 •