• 2014. 03. 27.

  NAGYJAINK -Háromszék jeles szülötteiről

  «« vissza


 • Tamás Sándor, Kovászna Megye
  Tanácsának elnöke a könyvet ekképpen ajánlja: „Hat esztendeje egy harminc
  oldalas füzet jelent meg Háromszék jeles szülötteinek életrajzi adataival. Az
  ötös és a tízes születési vagy elhalálozási évforduló szerint számba vett
  jeleseinkről 2012-ig összesen öt kiadvány látott világot. A sorozat legutolsó
  darabja már jóval hosszabb, összesen hetvenhat oldalas kiadvánnyá gyarapodott.
  Már a kezdetekben, azaz a kiadványsorozat útra indításakor az volt a cél, hogy
  az elkövetkező évek során majd egy vaskosabb kötettel állítsunk nagyjainknak méltó
  emléket. Szorgalmas gyűjtőmunka eredményeként mára 357 életrajz gyűlt össze.
  (…) Az a tapasztalatom, hogy ezzel a kiadványsorozattal, a kiemelten ünnepelt
  jelesek mellett a kevésbé ismert, de a tudomány, a művészettársadalom vagy az
  egyháztörténet által számon tartott, jelentős háromszéki szülötteket is
  visszacsempésztük a köztudatba. Örömmel látom, hogy a megye valamennyi
  szegletében van, akire emlékezni.”

  A könyv megvásárolható a Kovászna Megyei Művelődési
  Központ székhelyén (Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér, 2 szám), hétköznapokon 8-16 óra között. Ára 50 lei. • Fotógaléria:

 •