• 2020. 02. 05.

    Un cufăr care nu trebuie niciodată închis

    «« înapoi
  • În 2016, Centrul de Cultură al Judeţului Covasna a lansat un Program, Cufărul cu zestre, prin care chema comunităţile covăsnene la un efort de conştientizare a ceea ce înseamnă să avem grijă de  cultura localităţilor noastre. Un program care s-a născut din nevoia de a activa resursele culturale ale localităţilor, inclusiv şi mai ales cele de care comunităţile nu sînt conştiente, pentru că ne-am obişnuit să limităm cultura doar la creaţiile / manifestările  artistice, monumentele istorice şi evenimentele organizate de instituţiile de cultură (case, cămine, centre şi organizaţii culturale). Or cultura reuneşte toate resursele materiale şi imateriale ale unei localităţi, resurse care îi stimulează pe oameni să se întîlnească, să comunice, să dezbată, să sărbătorească, să protejeze şi să se bucure de ceea ce au moştenit, dar să şi creeze şi să construiască, la rîndul lor, ceva durabil, în folosul comunităţii.

    În esenţă, a avea grijă de cultura unei localităţi înseamnă a-i motiva pe locuitori să NU închidă cufărul cu zestrea comunităţii. Dealtfel, averea unei comunităţi este imposibil de închis şi de  bătut în cuie, căci resursele culturale se păstrează şi se îmbogăţesc doar prin promovarea/valorificarea lor. Aşadar, şi în 2020, Centrul de Cultură al Judeţului Covasna reînnoişte  chemarea către comunităţile covăsnene de a-şi promova valorile materiale şi imateriale, conectîndu-se astfel la dialogul cultural judeţean, regional, naţional şi internaţional. Ieşirea din izolare şi dezvoltarea comunitară a localităţilor covăsnene depinde de felul cum ştim să ne protejăm şi să ne promovăm resursele culturale. Un efort de promovare care începe cu conştientizarea faptului că valorile culturale sînt de o mare diversitate, în cufărul cu zestrea culturală a unei localităţi intră tot ceea ce vorbeşte despre identitatea  comunităţii, dar şi despre nivelul său  de civilitate. De pildă, valori de nepreţuit, prin care putem cîştiga atenţia şi respectul lumii civilizate sînt şi cultura ospitalităţii şi cea a solidarităţii, şi calitatea aerului pe care îl respirăm, şi grija faţă de pădurile noastre.

  • Galerie Foto:

  •