• 2019. 10. 05.

    Pe urmele lui Romulus Cioflec – între Sfântu Gheorghe şi Chişinău

    «« înapoi
  • Sâmbătă, 12 octombrie, de la ora 15, Centrul de Cultură Arcuş îşi deschide Sala de concerte a Casei Bastion din Sf. Gheorghe (str. Oltului, nr.6) pentru toţi cei care doresc să pornească – împreună cu Luminiţa Cornea & invitaţii săi – pe urmele lui Romulus Cioflec! De mai bine de două decenii, Luminiţa Cornea, istoric literar din Sfântu Gheorghe, ne tot cheamă pe urmele lui Romulus Cioflec. O chemare care a devenit imposibil de ignorat mai ales odată cu deschiderea Casei Memoriale Romulus Cioflec din Araci, în 1998, amenajarea şi organizarea tematică a acestui muzeu fiind meritul Luminiţei Cornea, mai precis rodul muncii sale de cercetare. Rezultate ale muncii sale de istoric literar sunt şi câteva volume Romulus Cioflec, cel mai recent dintre ele este „Pe urmele Basarabiei”, Ediție îngrijită, studiu introductiv, cronologie, note și comentarii, iconografie de Luminița Cornea. Aşadar, sâmbătă, 12 octombrie, ora 15.00, suntem chemaţi a ne reuni în jurul acestui volum, apărut la Editura Ştiinţa, Colecția „Pagini despre Basarabia”, Chișinău, 2019. Volumul cuprinde: textul primei ediții a cărții lui Romulus Cioflec, "Pe urmele Basarabiei. Note și impresii din revoluția rusească" (1927, București, Institutul de Editură și Arte Grafice Cultura românească); textul inedit, referitor la Basarabia, Căutând îndărăt și căutând înainte, scris de Romulus Cioflec în anul 1942 (descoperit de curând în arhiva CC al PCR de la Arhivele Naționale Istorice Centrale, București); scrisorile lui Romulus Cioflec către Garabet Ibrăileanu, trimise din Chișinău în perioada 1916-1922. Anexa cuprinde articolul lui Romulus Cioflec, Lucrul învăţătorilor în afară de şcoală, publicat în revista Şcoala moldovenească (1918), şi două recenzii la volumul "Pe urmele Basarabiei", semnate de Alexis Nour şi Vasile Harea, publicate în presa din acea vreme. În studiul introductiv, Luminiţa Cornea precizează : “ Volumul Pe urmele Basarabiei nu este numai o carte de memorialistică, ci şi una a crezului autorului despre naţiunea română, prin tot ce are ea specific în Basarabia, o carte a identităţii autorului cu speranţele şi idealurile basarabenilor dintr-o perioadă dificilă a istoriei acestei provincii româneşti, atât de amarnic vitregită de soartă. (...) Profesorul şi scriitrul Romulus Cioflec, intelectual ardelean din Araci, a fost legat sufleteşte de Basarabia şi de basarabeni. S-a simţit bine între ei, şi-a făcut prieteni, a luptat pentru cauza lor, pe care o simţea şi a lui. Prin activitatea de aproape zece ani desfăşurată la Chişinău, a dovedit că este un bun şi fidel prieten al basarabenilor.” Invitaţi : Vasile Malaneţchi, istoric literar, director-Muzeul Naţional al Literaturii Mihail Kogălniceanu, Chişinău; Maria Işaev, cercetător-istoria literaturii / Chişinău; Victor Durnea, cercetător-istoria literaturii / Iaşi; Nicolae Scurtu, istoric literar / Bucureşti; Ion Topolog, scriitor / Braşov. Organizatori : Centrul de Cultură al Judeţului Covasna – Partener al Proiectului Euroscola CNMV-2019, Centrul de Cultură Arcuş.

  • Galerie Foto:

  •