• 2013. 03. 13.

  HÁROMSZÉKI ÍROTT TOJÁSOK - könyvajánló

  «« vissza
 • A könyv szerzője a
  hatvanas évek elejétől érdeklődik a húsvéti tojásírás iránt, és megalapozott
  egy kis gyűjteményt, főleg felső-háromszéki íróasszonyok munkáiból. Kezdettől
  igyekszik egy-egy tojásíró teljes mintakincsének begyűjtésére. E kötetben ennek
  a kis gyűjteménynek bemutatására kapott felkérést. Szerkesztés közben jött az
  ötlet, hogy a kiadványnak tartalmaznia kellene a Háromszékről eddig közölt
  mintákat, valamint helyet kellene kapjon a ma élő tojásírók mintakincse is.
  Így a felkért
  tojásírók – B. Szendrő Csilla, Beke Zsuzsanna és Opra Etelka – segítőkész
  munkája révén bekerülhetett a kötetbe elsősorban a Malonyay Dezső által
  1909-ben közölt 252 tojásminta, de megírásra kerültek a Balázs Márton, Györffy
  István, Domanovszky György, Téglás István által közölt minták is.
  Ízelítőt kapunk a
  ma élő tojásírók mintakincséből, valamint a tojásdíszítés más technikáiból is,
  mint a viaszíráson alapuló metszett vagy maratott díszítőtechnika, a
  levélrátétes, a csipkéző technika, és a Háromszéken is nagy múltú
  tojáspatkolás.
  A kötet gyakorlati
  tanácsokkal szolgál a kezdő tojásíróknak, az előkészületektől a tojásírásig,
  ismertetve a leggyakrabban előforduló rámázási, inazási módokat, valamint a
  tojásfestés módját, kiemelten a régiek által használt növényi festékeket. A
  színmintákon kívül több táblán talál az olvasó növényi festékekkel festett
  hímeseket - Opra Etelka alkotásait. A bemutatott színminták közt találunk olyan
  tojásokat, melyek a Háromszéken még a hetvenes években is használtak, de olyan
  növényi festőanyagokat is – mint a 
  berzseny – melyek
  beszerzésére az utóbbi 50-60 évben nem volt mód, s így teljesen elfelejtődtek.
  Röviden bemutatásra
  kerülnek a még élő húsvéti ünnepi szokások: az
  Orbai széki szánozás, a
  felső-háromszéki határkerülés, a
  kakaslövés, illetve kakasütés,
  valamint az öntözés.
  A kötethez Demeter
  Éva írt kutatástörténeti áttekintést, majd a mai tojásírók, tojáspatkolók
  névsorát és a könyvészetet találjuk.
  A színes
  táblamellékletek száma 83. Ehhez tartoznak azok a jegyzetek – tábla
  magyarázatok – melyek segítenek eligazodni. Ez fontos lehet különösen a növényi
  festékeseknél használt festési módoknál.
  Kiadó: A Kovászna
  Megyei Művelődési Központ, 2012.  Megvásárolható a
  Kovászna Megyei Művelődési Központ székhelyén (Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér,
  2 szám) vagy megrendelhető az office@cultcov.ro
  címre elküldött levélben. Ára: 80 RON

 • Fotógaléria:

 •