• 2013. 02. 05.

  TANULÁS, TUDÁS, BOLDOGULÁS - nyertes pályamunkák

  «« vissza
 •     Azért éreztem
  szükségesnek a pályázati kiírás apró módósítását, mert így közelebb hoztam
  magamhoz (nyelvtanárként) e kérdésfeltevést: az idegen nyelv (a német nyelv)
  tanulására, tanítására reflektálok a továbbiakban.      Saját iskolai,
  tanulási előmenetelemet erősen meghatározta az adott tantárgyat tanító
  pedagógus: lehetett az illető jó szakember, ha nem tudta a tantárgyat
  megszerettetni, és a tanórák is szárazak és unalmasak voltak...és tudok
  olyanról is, aki a tanuló bőre alá befészkelte magát, és örök életre szóló
  emlékeket, értékeket közvetített...      A(z eredményes)
  tanulás ma már nemcsak mások által már feldolgozott ismeretek elsajátítását
  jelenti, hanem akár egy puzzle, számos apró darabból strukturálódik. Iskolás koromban
  sokkal inkább értékeltem azt a tanárt (és tantárgyat), aki a tanulásomra is és
  a viselkedésemre is figyelt, mint azt, aki ugyan jó szakember volt, de
  állandóan rágózott.      Amikor tanulásról
  beszélünk, ez szorosan összefonódik a tanítás folyamatával, amely azt kívánja,
  hogy a pedagógus optimális módon adja át a tárgyi tudását, ahogyan az adott
  osztály (tanulócsoport) számára a legmegfelelőbb az eredményes elsajátításhoz
  és alkalmazásához. Vagyis a tanári mondanivalót (az információk tömkelegét)
  szembesíteni kell a diákok gondolkodásának fejlettségével, előismereteik
  szintjével és érdeklődési körükkel. Ha ez az én esetemben azt jelenti, hogy a
  focibajnokságokon kizárólag Bayer-München csapatának szurkolhatok...felőlem
  legyen. Diákjaim hajlamosak az általam tanított tantárgyat azonosítani
  lényemmel: ha német nyelvet tanítok, akkor német adókat nézek a tévében (RTL),
  kedvenc országom biztosan német nyelvterületen fekszik (Ausztria), és nagy
  valószínűséggel kedvenc együttesem is német (A Rammstein együttes nem a
  kedvencem).              Hogyan
  tanulnék ma idegen nyelvet? Fogas kérdés... Kihasználva minden lehetőséget,
  ami a rendszerváltás előtt nem volt adott. Kitágult a világ mindenki számára
  azáltal, hogy nyitottunk nyugat felé...beszivárgott mindennnapjainkba  a világháló, és a televízió sem csak egy az
  államhatolom által ellenőrzött adást (csatornát) sugároz. Ezáltal azonban
  minden uniformizálódni látszik, a sok impulzus hatására mintha valami
  arcnélküliség települne ránk. Ebből mindenképp ki kell lépni, ki kell törni.              A kérdésre válaszolva...azt hiszem,
  hogy úgy tanulnék (idegen nyelvet is), ahogy tanítják...jól-rosszul...és az
  önmagamnak felállított értékrendszer szerint (törekedjem arra, hogy a legkisebb
  jegyem nyolcas legyen, ha becsúszik egy rosszabb, azt minél hamarabb javítsam
  ki).              Tanáraim egyben példaképeim is
  voltak. A különféle tanítási stratégiák mögül ők köszönnek vissza rám.
  Pályakezdő tanár koromban gyakran átgondoltam, előhívtam magamban az iskolai
  tanórákat, leporoltam és tanultam belőlük.Útmutatásnak szolgáltak akkor, amikor
  egy-egy fogalmat kellett tisztáznom, vagy egy nyelvtani szabályosságot
  megfigyeltetnem, esetleg valamivel fel kellett dobnom a tanóra hangulatát.  Új módszerekkel,
  stratégiákkal állandóan kísérletezve építettem és építem a mai napig is ki a
  saját tanítási rendszeremet: kihasználva a párhuzamos osztályok által nyújtott
  lehetőségeket. Ami bevált az egyik osztályban, nagy valószínűséggel, hogy
  sikert arat a másik helyen is, ha jól tálalom és figyelem a diákok minden apró
  rezdüléseit.              Tanulásom így szorosan összefüggne a
  tanítással, ezért most inkább annak boncolására vállalkozom.              Hogyan
  tanítanék (idegen, német nyelvet)? Idealisztikus, utopisztikus elveimet
  sutba vetve azt felelném, hogy úgy, ahogy most is...de csak azért, mert a
  közeljövőben nem látok változást e téren. Azonban, ha volna rá módom, hogy
  átalakítsak, akkor az alábbi nézőpontokat venném figyelembe:
  1. Kevesebb létszámú osztályokkal
   dolgoznék, esetleg a nagylétszámú osztályokban a tanulókat csoportokra
   osztanám, hogy differenciáltan is tudjak a tanulókra figyelni.
  2. Minőségi tankönyvcsaládból tanítanék
   egy cikluson (4 éven ) keresztül, amelyet a tanintézmény bíztosítana (a
   tankönyvet és a hozzá tartozó munkafüzetet is, nem beszélve a tanári
   kézikönyvről és cédékról). Az iskola állományát képezné cédélejátszó is,
   amin nem kell más szakosokkal osztozni és amit nem otthonról cipelek
   szélben-esőben-hóban...az autóbuszon.
  3. A szókincsfejlesztés és az olvasási
   készség fejlesztése közben sort kerítenék a játékosságra. A hétköznapok
   szürkeségét, monotoníáját játékossággal színezném ki, hiszen a mai
   diákoknak számtalan és változatos impulzusra van szükségük...ezért az
   oktatás „monotoniájához” hozzátartozna a csoportjáték (mint a Memory és az
   Activity...vagy a keresztrejtvényfejtés)
  4. Minden tanulói asztalon lenne szótár (a
   könyvtári állományból), amelynek használatát tanítási-tanulási folyamat
   közben sajátítják el a diákok.
  5. A felmérőlapok/feladatlapok/tesztek
   sokszorosítása sem lenne gond...ez a lehetőség adott és biztosított volnaa
   tanév során a pedagógusoknak. A helyesen megoldott feladatokra különféle
   üzenetekkel ellátott matricákat (és nem lehúzósokat) ragasztanék,
   pecséltelnék.
  6. Az iskola idegen nyelvű
   könyvtárállományát bővíteném, hogy diákjaim a népszerű Thomas Brezina
   könyveket eredetiben is olvassák a Grimm testvérek meséi mellett és ne a
   világhálóról töltsék le...
  7. Valamilyen módon tehermentesíteném a
   pedagógusokat (pl. Az adminisztrációra kevesebb időt szánnék stb.)
  8. A kezdő pedagógus rutintalan
   szervezéséből fakadó nehézségeit nemcsak jó szóval enyhíteném, hanem
   valamiféle mentor-programot is létrehoznék.
  9. A kiemelkedő teljesítményű diákokkal
   foglalkozó, azokat támogató/felkaroló pedagógusokat anyagilag is
   támogatnám egy erre a célra létrehozott alapból (tanárokat, diákokat
   egyaránt).
  10. Az osztálymunka szervezésén is
   változtatnék,a  frontális munka
   helyett előtérben helyezném a csoportmunkát, pármunkát és egyéni
   tevékenységet.
  11. A tanulókat nemcsak szummatív formában
   minősíteném, hanem félévente írásban is beszámolnék tanulmányi
   előmenetelükről.

      Végszó
  helyett egy Popper Pétertől vett idézettel zárnám soraimat, hisz mindennapjaim
  e sorok jegyében telnek: „Az önmagával
  vívódó, elégedetlen, helyzeteivel küszködő ember lehet pszichésen egészséges,
  sőt! – belső küzdelmei éppen az egészségéből, problémabelátásából, a változás
  és a változtatás igényéből fakadnak.” (A belső utak könyve, Saxum Kiadó,
  2009)  
      A sok küzdelem és szélmalomharc ellenére,
  úgy érzem, hogy a pedagógusi pályán jól boldogulok, hisz osztályfőnök, színész,
  pszichológus, rendezvényszervező, nyomozó, takarítónő, játékszervező, önkéntes,
  szponzor, kultúrattasé és szakember vagyok egy személyben. 
  Ki mondhatja el magáról ugyanezt?! 

 •