Notice: Undefined index: user_lang in /home4/cultcov/public_html/index-akt.php on line 12
Kovászna Megyei Művelődési Központ
 • 2012. 02. 20.

  Jeles Napok Háromszéken - Bod Péter emlékünnepség

  «« vissza
 • „Olyan a fénye, mint a hajnalcsillagé, mely maga fényes, de az éjt nem tudja azzá tenni, csak előjele a bekövetkező világosságnak.” (Kelemen Lajos)

   12.00 Az emlékünnepség a Haszmann Pál Múzeumban a Bod Péter-szobornál kezdődik:

                    – Az ünneplők köszöntése

                    – A felsőcsernátoni kórus előadása

                    – Az iskolások előadása

                    – Koszorúzás

                    – A Bod Péter-emlékszoba megtekintése

  13.00 A rendezvény Felsőcsernátonban folytatódik:

                    – Felsőcsernátoni református templom kertje:

                          – Áhítat – Szőcs László esperes

                          – Koszorúzás Bod Péter szobránál

                    – Az emlékezés koszorúinak elhelyezése Bod Péter szülőházánál.

                    – Emlékműsor a Bod Péter Népházban:

                          – Ünnepi beszédek

                          – A felsőcsernátoni kórus műsora

                          – Az iskolások előadása

                          – Bod Péter emlékezete – D. Haszmann Orsolya

  A rendezvény szervezői:       
       Bod Péter Közművelődési Egyesület

                                                  Bod Péter 1–8. Osztályos Iskola

                                                  Felsőcsernátoni Református Egyházközség

                                                  Haszmann Pál Múzeum

                                                  Háromszéki Mára Szociális és Közművelődési Egyesület

                                                  Kovászna Megyei Művelődési Központ           

                                      Kovászna Megye Tanácsa

  Bod Péter

  (Felsőcsernáton, 1712. febr. 22. – Magyarigen, 1769. márc. 3.):egyházi és irodalomtörténeti író

  Szegény székely köznemesi családból származott. A nagyenyedi kollégiumban tanult, majd 1729-től Nagybányán tanító. Miután pénzt és ruhát szerzett, hogy tanulását folytathassa, 1732. május 8-án ismét beíratkozott a nagyenyedi tanulók közé, itt a teológiai tudományokban híres teológus szigeti Gyula István volt a vezetője. 1733-ban Türi Mihály, a kollégium gazdatisztjének fiát tanította étkezés ellenében, gróf Teleki Józsefné Bethlen Kata grófnőtől pedig 30 forint évi segélypénzt kapott.1736-tól a kollégium könyvtárának őre, majd 1737-ben a héber nyelv segédtanára lett. Támogatói jóvoltából 1739-től a leideni egyetemen teológiát és keleti nyelveket tanult. Hazatérése után, 1743-tól Bethlen Kata udvari lelkésze Hévízen. 1744-ben református pappá szentelték és 1746-tól fogva a hévizi eklézsiának a lelkésze lett. 1749-től haláláig magyarigeni lelkész.

  A haladó erdélyi művelődés egyik legkiválóbb képviselője, a magyar felvilágosodás előfutára. 485 írót tartalmazó első magyar nyelvű életrajzgyűjteménye ma is értékes segédkönyv, sok esetben kútfő. Öntudatosan foglalt állást a magyar nyelv használata mellett. Fontosnak tartotta a magyar tudós társaság felállításának szükségességét. Igen széles körű munkásságot fejtett ki; írt anekdotagyűjteményt, emlékiratokat, sajtó alá rendezett kéziratos munkákat. Az ő emlékére róla nevezte el Toldy Ferenc a Bod- kódexet.

  Irodalmi működése mellett szőlőművelésben találta örömét, ez lett az oka halálának, ugyanis kezét késsel oly erősen megvágta, hogy a vér folyását reggeli 9 órától esti 6 óráig nem lehetett megállítani.

  Ajánlott irodalom:

  Mikó Imre: Bod Péter élete és munkái. Budapest, 1864.; Révész Imre: Bod Péter mint történetíró. Kolozsvár, 1916.; Durzsa László: Bod Péter. A Könyvtáros, 1957. 7. sz.

 • Fotógaléria:

 •