• 2012. 02. 20.

  Jeles Napok Háromszéken - Bod Péter emlékünnepség

  «« vissza
 • „Olyan a fénye, mint a
  hajnalcsillagé, mely maga fényes, de az éjt nem tudja azzá tenni, csak előjele
  a bekövetkező világosságnak.” (Kelemen Lajos)   12.00 Az emlékünnepség a Haszmann Pál Múzeumban a Bod
  Péter-szobornál kezdődik:                    – Az ünneplők köszöntése                    – A felsőcsernátoni kórus
  előadása                    – Az iskolások előadása                    – Koszorúzás                    – A Bod Péter-emlékszoba
  megtekintése  13.00 A rendezvény Felsőcsernátonban folytatódik:                    – Felsőcsernátoni református templom
  kertje:                          – Áhítat – Szőcs László
  esperes                          – Koszorúzás Bod Péter
  szobránál                    – Az emlékezés koszorúinak elhelyezése
  Bod Péter szülőházánál.                    – Emlékműsor a Bod Péter
  Népházban:                          – Ünnepi beszédek                          – A felsőcsernátoni
  kórus műsora                          – Az iskolások előadása                          – Bod Péter emlékezete –
  D. Haszmann Orsolya  A rendezvény szervezői:       
       Bod Péter Közművelődési Egyesület                                                  Bod
  Péter 1–8. Osztályos Iskola                                                  Felsőcsernátoni
  Református Egyházközség                                                  Haszmann
  Pál Múzeum                                                  Háromszéki
  Mára Szociális és Közművelődési Egyesület                                                  Kovászna
  Megyei Művelődési Központ                                                 Kovászna
  Megye Tanácsa

  Bod Péter  (Felsőcsernáton,
  1712. febr. 22. – Magyarigen, 1769. márc. 3.):
  egyházi és
  irodalomtörténeti író  Szegény székely
  köznemesi családból származott. A nagyenyedi kollégiumban tanult, majd 1729-től
  Nagybányán tanító. Miután pénzt és ruhát szerzett, hogy tanulását folytathassa,
  1732. május 8-án ismét beíratkozott a nagyenyedi tanulók közé, itt a teológiai
  tudományokban híres teológus szigeti Gyula István volt a vezetője. 1733-ban
  Türi Mihály, a kollégium gazdatisztjének fiát tanította étkezés ellenében, gróf
  Teleki Józsefné Bethlen Kata grófnőtől pedig 30 forint évi segélypénzt
  kapott.1736-tól a kollégium könyvtárának őre, majd 1737-ben a héber nyelv
  segédtanára lett. Támogatói jóvoltából 1739-től a leideni egyetemen teológiát
  és keleti nyelveket tanult. Hazatérése után, 1743-tól Bethlen Kata udvari
  lelkésze Hévízen. 1744-ben református pappá szentelték és 1746-tól fogva a
  hévizi eklézsiának a lelkésze lett. 1749-től haláláig magyarigeni lelkész.  A haladó erdélyi
  művelődés egyik legkiválóbb képviselője, a magyar felvilágosodás előfutára. 485
  írót tartalmazó első magyar nyelvű életrajzgyűjteménye ma is értékes
  segédkönyv, sok esetben kútfő. Öntudatosan foglalt állást a magyar nyelv
  használata mellett. Fontosnak tartotta a magyar tudós társaság felállításának
  szükségességét. Igen széles körű munkásságot fejtett ki; írt
  anekdotagyűjteményt, emlékiratokat, sajtó alá rendezett kéziratos munkákat. Az
  ő emlékére róla nevezte el Toldy Ferenc a Bod- kódexet.  Irodalmi működése
  mellett szőlőművelésben találta örömét, ez lett az oka halálának, ugyanis kezét késsel oly erősen megvágta, hogy a vér folyását reggeli 9 órától esti 6 óráig
  nem lehetett megállítani
  .  Ajánlott irodalom:  Mikó Imre: Bod Péter élete és munkái. Budapest,
  1864.; Révész Imre: Bod Péter mint
  történetíró
  . Kolozsvár, 1916.; Durzsa László: Bod Péter. A Könyvtáros, 1957. 7. sz.

 • Fotógaléria:

 •