• Despre instituție

  «« înapoi
 • CENTRUL DE CULTURĂ AL JUDEŢULUI COVASNA funcţionează sub această titulatură de la 1 ianuarie 2002, istoria instituţiei începe însă din anul 1968. După 1989, instituţia a trecut prin necesare schimbări de strategie şi politică culturală, dar vechea sa denumire, Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Creaţiei şi Tradiţiei Populare, inducea în rîndul publicurilor imaginea unei instituţii bătrîne, orientate numai spre trecut.
  Aşadar, se impunea o schimbare de identitate, iar această schimbare făcea imposibilă menţinerea vechii denumiri a instituţiei.

  De la 1 ianuarie 2002, la propunerea Consiliului Judeţean Covasna, activitatea Centrului de Cultură este fundamentată pe o nouă viziune asupra atribuţiilor şi competenţelor sale. Conform acestei viziuni, produsele culturale, ca produse simbolice, trebuie promovate şi valorificate pe piaţa naţională şi internaţională iar acest lucru nu se poate face decît prin intrarea în sistem – în sistemul de comunicare al lumii de azi, respectiv prin digitizarea patrimoniului cultural al comunităţilor din zonă şi prin conectarea la reţeaua computerizată de comunicare.

  Managementul identităţii presupune valorificarea tuturor căilor prin care instituţia noastră se prezintă publicurilor şi încearcă a răspunde la întrebările:
  - cine suntem ?
  - ce facem ?
  - cum şi cu cine facem ?
  - unde vrem să ajungem ?

  Cine suntem şi ce facem ? Centrul de Cultură al Judeţului Covasna este o instituţie publică de cultură cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Covasna. Misiunea instituţiei : să identifice, să cerceteze şi să păstreze în forme vii valorile autentice ale culturii populare specifice zonei; să iniţieze/organizeze şi să promoveze experienţe de comunicare/proiecte care vorbesc despre identitatea spaţiului nostru cultural.

  Cum şi cu cine facem ? Ne conectăm la sistemul de comunicare al lumii de astăzi şi identificăm, cercetăm, păstrăm, valorificăm, sprijinim şi promovăm orice fapt de cultură care îndeplineşte criteriul valorii şi cel al autenticităţii. Toate acestea încercăm să le facem cu 13 angajaţi, 10 referenţi la compartimentele de specialitate şi 3 la compartimentul economico-administrativ.

  Unde vrem să ajungem ? Vrem să ajungem o instituţie de cultură ale cărei mesaje/oferte de comunicare ajung în comunităţile multiculturale din judeţul Covasna şi sunt receptate de publicurile pe care le activează şi formează.

 •